Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Ivana Perná, Ph.D.

Žena
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: perna@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009253, 268
Kancelář: místnost č.: 103 , budova: A, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání
2000 – 2004 VŠCHT Praha, Disertační práce: Syntézy a vlastnosti geopolymerních hydratovaných materiálů (2005 - Ph.D.)
1995 – 2000 VŠCHT Praha, Chemie a technologie anorganických materiálů (Ing.)


Pracovní zkušenosti
Od 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, samostatný vědecký pracovník
2009 – 2011 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, vědecký asistent
2006 – 2008 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, vědecký pracovník
2004 - 2005 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., výzkumný a vývojový pracovník


Vědecké aktivity
• Syntéza a vlastnosti geopolymerních materiál
• Studium zdrojových materiálů pro geopolymerní syntézy - využití netradičních zdrojů
• Charakterizace, solidifikace a stabilizace různých odpadních materiálů
• Hledání možných aplikací dle vlastností geopolymerních materiálů, např. ohnivzdorné materiály, zvukově i tepelně izolující desky, brusné materiály, aj.
• Charakterizace a využití popelů ze spalování biomasy
• Stanovení pevnosti materiálů v tlaku a v tahu za ohybu
• Stanovení velikosti částic
• Stanovení chemického složení pomocí rentgenové fluorescenční analýzy (XRF)
• Recenzent mezinárodních impaktovaných časopisů


Publikace
Autor nebo spoluautor 28 vědeckých prací v impaktovaných časopisech; 278 citací bez autocitací, H-index 10.