Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miloš René, CSc.

Oddělení geochemie
E-mail: rene@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009228
Kancelář: místnost č.: 313 , budova: C, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

RNDr. Miloš René, CSc.
Vědecký pracovník oddělení geochemie
Researchgate:
https://researchgate.net/profile/Milos_Rene2


Odborné zaměření
Geologie, petrologie a geochemie magmatických a metamorfovaných hornin
Geologie uranových ložisek
Geografické informační systémy
Ukládání radioaktivních odpadů do horninového prostředí

Datum a místo narození: 11. března 1944 v Uherském Hradišti, Česká republika

Vzdělání
1958-1962 Střední průmyslová škola hornická a geologická, Příbram, název závěrečné maturitní práce: "Pyropy v Českém středohoří." Školitel: Ing. A. Tacl, Rudné doly, Příbram.
1962-1968 Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, mineralogie, název diplomové práce: „Mineralogicko-petrografické poměry okolí Petrova nad Desnou.” Školitel: doc. K. Paděra.
1966-1967 Univerzita Georgia Augusta, Göttingen, Německá spolková republika, petrologie Školitel: prof. H. G. F. Winkler.
1970 RNDr. disertace, Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, petrologie, název rigorosní práce: „Petrologie série Červenohorského sedla.” Školitel: prof. B. Hejtman.
1981 CSc. disertace, Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, ložisková geologie, název disertační práce „Formace Al-Fe hornin obalových sérií desenské klenby.“. Školitel: prof. Z. Pouba.

Studijní pobyty
1973-Sovětský svaz, sibiřské oddělení AV SSSR, Novosibirsk, petrologie metamorfovaných hornin, geostatistika (3 měsíce).
1975-Rakousko, Rakouská geologická služba (GBA), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), Vídeň, geologie rakouské části Českého masivu, uranová ložiska, Technická univerzita, Leoben, rudní ložiska rakouských Alp (3 měsíce).

Profesionální vývoj
1968–1991 Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, katedra ložiskové geologie, odborný pracovník, asistent, odborný asistent
1991 Univerzita Göttingen, Německo, odborný pracovník, projekt KTB, vedoucí prof. H. J. Behr
1992–1994 DATALOG Praha, konzultant
od 1994 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník

Identifikátory
Web of Science ResearcherID
https://publons.com/researcher/1444732/milos-rene/
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8285-8219
Researchgate
https://researchgate.net/profile/Milos_Rene2
Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15763588800