Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.

Žena
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: ryglova@irsm.cas.cz
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Kontakt: ryglova@irsm.cas.cz
Adresa: Ústav struktury a mechaniky AV ČR, V Holešovičkách 41, Prague 8, 182 09, Česká Republika

Vzdělání

1995 - 2000
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické chemie.

2001 - 2009
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství.

2000 - dosud
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR

Profesní profil
Vědecký pracovník, infračervená spektroskopie, analýzy

Výzkumná aktivita
Izolace a optimalizace materiálů na bázi kolagenu z různých živočišných druhů a tkání, chemická a strukturní charakterizace kolagenových izolátů. Kompozity vyztužené vlákny či částicemi a hybridní kompozity pro potencionální využití v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně. Polymerní kompozity (polysiloxany).