Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.

Žena
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: bicakova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009251, 321, 403
Kancelář: místnost č.: 311, budova: A, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání
1996 – 2001 VŠCHT Praha, Disertační práce: Kopyrolýza uhlí s tuhými organickými odpadními látkami (2002 - Ph.D.)
1991 – 1996 VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany prostředí (Ing.)

Pracovní zkušenosti
Od 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., samostatný vědecký pracovník, zástupce vedoucího oddělení struktury a vlastností materiálů
2010 - 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký asistent
2008 – 2010 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník
2002 – 2008 Mateřská dovolená
1996 – 2002 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., výzkumný a vývojový pracovník v oblasti chemického a energetického zpracování paliv


Vědecké aktivity
• Charakterizace a znovuvyužití organických odpadních materiálů v rámci cirkulární ekonomiky.
• Provádění laboratorních a makrolaboratorních pyrolyzních experimentů.
• Studium vlivu procesních podmínek na přeměnu organických materiálů.
• Studium typu procesu (vsázkový, kontinuální) na efektivní zhodnocení odpadních materiálů.
• Materiálová a energetická bilance tepelných procesů.
• Zplyňování různých druhů materiálů ve vsázkovém režimu.
• Analýza plynných pomocí plynové chromatografie s FID a TCD detekcí.
• Technická analýza a fyzikální vlastnosti tuhých produktů získaných tepelným rozkladem.
• Termogravimetrická analýza.
• Recenzent zahraničních impaktovaných časopisů


Publikace
Autor nebo spoluautor 10 vědeckých prací v impaktovaných časopisech; 251 citací bez. autocitací, H-index 7.