Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.

provoz ÚSMH
E-mail: jana@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009223, 217
Kancelář: místnost č.: 304 , budova: C, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

V Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. (ÚSMH) jsem začala pracovat v roce 1998, než jsem dokončila magisterské studium na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokračovala jsem v doktorském studiu na stejném ústavu a doktorát jsem dokončila v roce 2008.
V současné době pracuji jako výzkumný pracovník v ÚSMH AVČR, v.v.i. Moje zaměření se týkalo geochemie a mineralogie sedimentů, zvětrávání a geomorfologie pískovců a krystalizace solí. Využívala jsem i jiné geochemické metody a přístupy (např. XRD, FTIR, Ramanova spektroskopie, laboratorní izotopové studium, fyzikální experimenty s pískovci zvětrávání solí, měření pevnosti povrchu hornin nebo vlhkosti povrchu hornin). Zatímco většina mých terénních prací probíhala a probíhá v České republice (různé pískovcové oblasti), během své kariéry jsem pracovala také v Jordánsku, Polsku, Velké Británii, Lucembursku, Německu, USA nebo Francii. V současné době se zabývám skenovací elektronovou mikroskopií - SEM a EDS (QUANTA 450, FEI) a experimenty v klimatické komoře (CTC 256, Memmert). Jsem autorem nebo spoluautorem asi 50 vědeckých prací a zpráv a byla jsem oponentem několika studentských prací.
Některé ze starších prací a projektů se uskutečnily na základě spolupráce s Dr. D.Hradilem a Dr. P.Bezdičkou z Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. (XRD analýza). Další publikace vznikly také na základě spolupráce s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (s Dr. D. Kolouškem a s Ing. L. Herzogovou nebo Dr. M. Novotnou a Dr. Machovičem – FTIR metody a Ramanova spektroskopie). Spolupráce na elektronové mikroskopii v posledních letech probíhala, příp. pokračuje s některými kolegy z ÚSMH (Dr. M.Vondráčková a Dr.Šrein, Dr. L.Nováková nebo Dr. M.Černý). Zahraniční spolupráci podpořilo v roce 2018 studium jílových minerálů pomocí SEM a EDS s Dr. Javierem Cuadrosem z Natural History Museum v Londýně.
V posledních několika letech jsem intenzivně spolupracovala s doc. J.Bruthansem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Dr. M.Filippi z Geologického ústavu Akademie věd ČR. Tato spolupráce navazuje na předchozí studie o problematice geomorfologického vývoje pískovcových skalních měst, zejména s doc. Bruthansem a jeho mnoha studenty z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s Dr. AL Mayo (Univerzita Brighama Younga, Provo, USA) a s některými dalšími kolegy (Dr. J.Adamovič z Geologického ústavu AVČR, v.v.i., doc. G. Kletetschka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Dr. J.Válek z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i.). V našem současném projektu se zaměřujeme na granulární horniny jako takové.