Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

provoz ÚSMH
E-mail: blahut@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009394
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Jsem vědeckým pracovníkem Oddělení inženýrské geologie v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Specializuji se na výzkum svahových deformací a ohrožení a rizika z geodynamických procesů. Působím v redakční radě časopisů Landslides, Acta Geodynamica et Geomaterialia a Geoenvironmental Disasters a recenzní činnost provádím pro časopisy Landslides, Geomorphology, NHESS, Water, Natural Hazards, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Journal of Mountain Science, Remote Sensing, Science of the Total Environment nebo Transportation Geotechnics. Rovněž externě vyučuji na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze předmět Dynamická inženýrská geologie. Zároveň působím jako školitel odborných prací v oborech Geografie a kartografie, Fyzická geografie, Geotechnologie a Aplikovaná geologie. Od roku 2020 vyučuji vlastní předmět na Ostravské univerzitě s názvem Monitoring geodynamických procesů. Jsem soudním znalcem jmenovaným Ministrem spravedlnosti ČR se specializací inženýrská geologie, geomorfologie, stabilita svahů a skalních stěn.