Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miloš René, CSc.

Oddělení geochemie
E-mail: rene@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009228
Kancelář: místnost č.: 313 , budova: C, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 Distribuce stopových prvků a jejich mobilita ve výrazně frakcionovaných granitových systémech: Aplikace na topazové granity. (2011 - 2012)
 Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2010 - 2012)
 Vznik topazových granitů masívu Krudum (2009 - 2011)
 Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2008 - 2009)
 Fyzikální a chemické vlastnosti frakcionovaných ryolitových tavenin: Aplikace na topazové granity (2006 - 2008)
 Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika (2005 - 2006)
 Globální korelace A-granitů a příbuzných hornin, jejich mineralizace a význam pro vývoj litosféry. (2005 - 2010)
 Stabilita allanitu v magmatických a hydrotermálních podmínkách – aplikace mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů (2004 - 2005)
 Klasifikace, geochemie a petrologie ortorul moldanubika (2002 - 2003)
 Klasifikace a petrologie dvojslídných granitů moldanubického batolitu (2001 - 2001)
 Distribuce prvků a minerálů vzácných zemin v topazových granitech Saxothuringika (2000 - 2002)
 Migmatitizace metapelitů moldanubika a vznik granitů moldanubického batolitu (2000 - 2002)
 Model uranové mineralizace na ložisku Rožná (2000 - 2002)