Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: suchyt@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009287
Kancelář: místnost č.: 201, budova: B, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Přednášky a výuka

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Biomechanika kostní tkáně (Biomechanika I)
Medicínská statistika (Biomechanika III)
Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky

Vedoucí a konzultant bakalářských, magisterských a doktorských prací na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ČVUT v Praze, Lékařské fakultě v Plzni UK, 1. lékařské fakultě UK (doktorský program Experimentální chirurgie).