Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

provoz ÚSMH
E-mail: blahut@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009394
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Členství

• Soudní znalec jmenovaný Ministrem spravedlnosti ČR v oboru těžba, odvětví geologie, specializace inženýrská geologie, geomorfologie, stabilita svahů a skalních stěn
• Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a zkušební komise pro obhajoby disertačních prací v doktorských studijních programech Geologie a Aplikovaná geologie
• Zkušební komise pro státní zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná geologie
• LandAware the international network on Landslide Early Warning Systems
• Český národní výbor pro omezování následků katastrof (ČNV ONK)
• International Consortium on Landslides (ICL)
• European Geosciences Union (EGU)
• International Association of Engineering Geology and the Environment (IAEG)
• Geology and Information Technology Group, Italian Geological Society (GIT)
• Česká asociace geomorfologů (ČAG)
• Rada geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice (RAMO)