Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu
Úvod Nabídka PhD. prací PhD. studenti Partnerské VŠ Středisko vědeckých informací

PhD. studenti

Celé jméno Detailní informace Oddělení vCard
Mgr. Jan FlašarŠkola: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Téma: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ing. Petra JonášováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Archeometrické hodnocení historické keramiky a studium její degradace
provoz ÚSMH
Ing. Petra KocourkováŠkola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma: Základní aspekty tavícího procesu skel, školitel: Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (školitel)
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ing. Ján KužmaŠkola: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Téma: Štúdia fyzikálnych vlastnosti elektrostaticky zvlákňovaných kolagénných vrstiev, Školitel specialista: Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (školitel)
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mgr. Martin Mazanec Oddělení seismotektoniky
Ing. Martina NovotnáŠkola: VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, Ústav skla a keramiky
Téma: Název diplomové práce: Koroze geopolymerů, vedoucí práce: doc. RNDr. František Škvára, DrSc.
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Mgr. Ondřej RacekŠkola: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
Téma: Lokální podmínky a charakteristiky skalních masivů a jejich vliv na stabilitu skal a vznik skalních řícení, Školitel: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (školitel)
provoz ÚSMH
MSc. Ghazaal RastjooŠkola: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Univerzity Karlovy v Praze
Téma: Vliv exogenních faktorů na vlastnosti hornin a stabilitu svahů (školitel)
provoz ÚSMH
Ing. Pavel VermachŠkola: České vysoké učení technické v Preza (ČVUT)
Téma: Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb
Ing. Martin VltavskýŠkola: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Téma: Kolonizace nanostrukturovaných nosičů buňkami - materiál, konstrukce a mechanobiologická funkce, Školitel specialista: Ing. Tomáš Suchý, Ph.D (školitel)
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mgr. Milosz WcisloŠkola: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Téma: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích
Oddělení seismotektoniky