Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav v médiích

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy Videozáznamy Články / Knihy Přednášky Semináře / Workshopy Tiskové zprávy

16.10. 2023

Debata s odborníky: Přírodní katastrofy nejen ve velehorách
| soubor s přednáškou
Přírodní katastrofy nejen ve velehorách Geografická sekce PřF UK pořádá od akademického roku 2021/2022 pravidelné debaty s odborníky z akademické i veřejné sféry na aktuální témata.
Deváté Geografické pondělí se uskutečnilo 16. října 2023 na téma "Přírodní katastrofy nejen ve velehorách"
autor:

31.5. 2023

Meditativní drama o průzkumu jeskyně v jižní Itálii v roce 1961 + beseda se speleologem.
| soubor s přednáškou
Kino Vatra, Vsetín, od 19:30h, filmový klub a beseda o speleologii s Dr. Ivo Baroněm z ÚSMH.
autor:

20.5. 2023

Sesuvy v Beskydech a lidé
| soubor s přednáškou
beseda v rámci ostravského vlastivědného festivalu "PESTRÉ VRSTVY", besedující Dr. Jan Klimeš, geomorfolog z ÚSMH AV ČR a předseda České asociace geomorfologů
autor:

13.3. 2023

Vrancea v Rumunsku: unikátní tektonická struktura generující nejničivější zemětřesení ve Východní Evropě

Semináře Aplikované Geologie, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, letní semestr 2022/2023
autor:

16.12. 2022

Seismický seminář a přednáška: Teologie zemětřesení
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Petra Štěpančíková z ÚSMH AV ČR
autor:

2.12. 2022

Seminář a přednáška: BayesISOLA - Nová verze kódu a jeho aplikací
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Vackář z ÚSMH AV ČR.
autor:

2.9. 2022

Budoucnost vzniku sesuvů v největším tropickém zaledněném pohoří Cordillera Blanca

Peruánský Národní výzkumný ústav ledovců a horských ekosystémů (INAIGEM) požádal Dr. Jana Kimeše o prezentaci v rámci svých pravidelných vědeckých seminářů. Téma souviselo s mnohaletým výzkumem našich odborníků v peruánském pohoří Cordillera Blanca, kde se věnují problematice vzniku a nebezpečí sesuvů. Obsahem přednášky bylo zhodnotit současné rozšíření a podmínky vzniku těchto mnohdy nebezpečných jevů a zamyslet se nad možným budoucím vývojem. Ten je výrazně ovlivněn neustále se zvyšujícími teplotami a to zejména v nejvyšších, zaledněných částech pohoří. Dalším důsledkem odtávání ledovců je vznik a zvětšování jezer v bezprostřední blízkosti strmých zaledněných svahů. Výsledkem bude s největší pravděpodobností narůstající počet povodní způsobených pádem skalní nebo ledové laviny do těchto jezer. Takovéto povodně mohou být velmi ničivé i ve vzdálenosti mnoha kilometrů od místa jejich vzniku. Dr. Klimeš představoval ověřený přístupy k hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů, které tyto povodně mohou vyvolat. Podrobná znalost podmínek vzniku sesuvů umožní lépe hodnotit nebezpečí, které nově vznikající ledovcová jezera mohou představovat pro společnost a lépe alokovat zdroje na snižování jejich nebezpečí. To umožní v dlouhodobém horizontu předcházet katastrofám srovnatelným s povodní z jezera Palcacocha, která si v roce 1941 vyžádala tisíce lidských životů. Celou prezentaci ve španělštině je možné shlédnout na odkazu: https://fb.watch/flLcrTIXlv/
autor:

30.3. 2022

Sesuv na dálnici D8 v červnu 2013 a jeho příčiny

Přednáška Dr. Josefa Stemberka o důvodech i důsledcích sesuvu na dálnici D8 byla součástí doprovodného programu k výstavě Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem.
autor:

24.3. 2022

SESUV NA DÁLNICI D8 V ČERVNU 2013 A JEHO PŘÍČINY
| soubor s přednáškou
V přednášce dr. Josefa Stemberka budou na příkladu 6 základních principů pro inženýrsko-geologický průzkum ve vztahu ke svahovým deformacím rozebrána hlavní pochybení, která vedla ke vzniku sesuvu a zavalení rozestavěné dálnice D8 v červnu 2013.
Muzeum města Ústí nad Labem, od 17:00hodin
Přednáška je doprovodním programem výstavy Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem, která přibližuje sesuvy zemin a hornin v České republice jako společenský fenomén, který po generace ovlivňuje životy lidí ve své blízkosti. Výstavu je možné zhlédnout do 3. dubna 2022.
autor:

4.3. 2022

Seminář a přednáška: Šestisložkové seismogramy v lokálních vzdálenostech: novinky ze světa Rotafonů
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Málek z ÚSMH AV ČR.
autor:

25.2. 2022

Přednáška: Informace o ohniskových mechanismech pro vybraná zemětřesení v západních Čechách a novinky z CHKO Broumovsko
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Dana Křížová (ÚSMH AV ČR)
autor:

22.10. 2021

Seminář a přednáška: Seismický maják − nový přístroj na sledování změn v horninovém masívu
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Málek a Renata Lukešová z ÚSMH AV ČR.
autor: |

4.5. 2021

Přednáška Svahové deformace jako celospolečenský problém
| soubor s přednáškou
Seminář katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zameřený na geomorfologii.
autor:

23.3. 2021

Přednáška Studium aktivní tektoniky metodami tektonické geomorfolie a paleoseismologie
| soubor s přednáškou
Seminář katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zameřený na geomorfologii.
autor:

8.1. 2021

Seminář a přednáška: Kombinované účinky seismické směrovosti a útlumu: příklad z povrchového mikroseismického monitorování
| soubor s přednáškou
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Miloš Wcislo a František Staněk z ÚSMH AV ČR.
autor: |

11.12. 2019

Mezinárodní konference v Peru zaměřená na vliv probíhajících klimatických změn přivítala řadu odborníků
| soubor s přednáškou
Ve dnech 10. - 12. prosince 2019 proběhla v Cuzcu v Peru mezinárodní konference zaměřená na vliv probíhajících klimatických změn na přírodu a obyvatele vysokých pohořích v Jižní Americe. Jedním z pozvaných řečníků byl i Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin, který se dlouhodobě zabývá studiem podmínek vzniku sesuvů v peruánském pohoří Cordillera Blanca. Ve své přednášce "Slope stability in high mountains during glacier retreat – examples from Cordillera Blanca, Perú" shrnul existující poznatky o současném i možném budoucím vlivu klimatických změn na nebezpečí, které sesuvy představují pro společnost nejen v peruánských velehorách. Zdůraznil, že tyto nebezpečné jevy jsou nedílnou součástí vývoje vysokohorské krajiny a je tedy nutné je respektovat při jejím osidlování a využívání.
autor:

15.11. 2019

15 let výzkumu a snižování nebezpečí svahových deformací v Peru

Peruánské Andy jsou jednou z oblastí s častým výskytem nebezpečných svahových deformací, která je zároveň velmi výrazně ovliněna klimatickými změnami. Současně jde o místo rozvoje prehistorických kultur, jehož přírodní bohatství nutně potřebuje i dnešní společnost ke svému rozvoji. Jakým způsobem tento rozvoj ovlivňují častý vznik sesuvů a přívalových proudů a jak jim může peruánská společnost vzdorovat?
Přednáška v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
autor:

13.11. 2019

Tiché hrozby: Krajina v pohybu

Krajina se stále se vyvíjí a dokáže mohutně odpovídat na změny, které v ní my lidé často necitlivě děláme. Film ukáže praktické příklady toho, jak se pro nás může stát hrozbou i zdánlivě nehybná krajina, a to často naším vlastním přičiněním. Film představuje, jak naši krajinu sledují čeští geologové a co vše z ní dokážou svým nebývale dlouhodobým a unikátním monitoringem vyčíst. Dotkne se tedy praktických situací reálně se dějících u nás v České republice. Na promítání naváže beseda.
Přednáška v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
autor:

12.3. 2019

Pozvánka na přednášku: Sesuvy v Peru
| soubor s přednáškou
Dr. Jan Klimeš se ve své přednášce ohlédne za 15 lety výzkumu přírodních nebezpečí v Peru, jak ovlivňují sesuvy a klimatické změny vysokohorskou krajinu nebo dostupnost vody pro zemědělství, a jak se i díky tomu mění peruánská společnost. Místo konání: Společenský sál knihovny, Dolní náměstí, Vsetín
autor:

16.11. 2018

From Nano to Geo: Scaffolds for Innovation
| soubor s přednáškou
Dr. Matt Rowberry from Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS, developed a contactless positioning system for monitoring geological discontinuities such as faults and fractures. Once again, the very same physical principle was targetting a completely different scale, and the second scaffold was constructed. This contactless positioning system has been deployed on to monitor landslides in the Canary Islands and active tectonic faults in Austria and Spain.
The event "From Nano to Geo" was organised by Spanish Embassy on November 15, 2018, at the Czech Academy of Sciences, which aims to transform ladders into scaffolds.
autor:

18.9. 2018

Lidé a sesuvy nejen na Valašsku
| soubor s přednáškou
Přírodní pochody, které mohou být pro nás až smrtelně nebezpečné. Ničí majetek a ohrožují životy lidí. Přesto je ignorujeme.
Přednáška Jana Klimeše z ÚSMH AV ČR, Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Na přednášku navazuje exkurze v terénu (čtvrtek 20.9.)
autor:

18.5. 2018

Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů
| soubor s přednáškou
Hydrogeologický workshop v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu na udržitelné a efektivní využívání zdrojů TESEUS
Technická univerzita v Liberci, od 9.00 do 15.30
autor: | | | |

22.11. 2017

Progress and selected results within the section Crust Geodynamics in 2017
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS, Geofyzikální ústav AV ČR
autor:

22.11. 2017

Results of monitoring of huge landslide at Hierro Island (SlopeNet)
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS 2017, Geofyzikální ústav AV ČR
autor:

22.11. 2017

Tectonic strain changes recognised by fault slip monitoring along eastern border of the Bohemian Massif (TecNet)
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS 2017, Geofyzikální ústav AV ČR
autor:

21.11. 2017

Svahové deformace v ČR: jejich typy, vznik a prostorové rozšíření ve vztahu k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

21.11. 2017

Mapy náchylnosti ke vzniku svahových deformací a prostředky vynaložené státním rozpočtem na sanační opatření jako základní způsoby prevence vzniku škod
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

21.11. 2017

Sesuv na D8 z června 2013 a inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

8.11. 2017

9. mezinárodní geomorfologická konference
| soubor s přednáškou
Českou republiku na konferenci v Dillí reprezentovala RNDr. Petra Štěpančíková, PhD z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Během konference přednesla referát o nejnovějších objevech a průzkumech velkých prehistorických zemětřesení na území dnešní České republiky, především na Chebsku (mariánskolázeňský zlom), které byly realizovány ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
autor:

6.6. 2017

Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí
| soubor s přednáškou
Seminář téma: Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací 6. června 2017, 9:00–13:00 hodin (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1), RNDr. Jan Klimeš, PhD.,
autor:

22.3. 2017

Vývoj nosiče antibiotik na bázi nanostrukturovaných vrstev: cesta z laboratoře
| soubor s přednáškou
Seminář Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. a ÚSMH
autor:

22.2. 2017

Promítání filmu Vlna spojené s přednáškou o sesuvech
| soubor s přednáškou
Beseda s Janem Klimešem - odborníkem na geologii a sesuvy, kino Ponrepo, Praha
autor:

15.2. 2017

Cestovatelská přednáška a beseda o Etiopii a Keni
| soubor s přednáškou
Kulturně, aktivizační centrum pro seniory, Praha 9
autor:

6.12. 2016

Lidé, geologie a eroze

přednáška o Etiopii, projekt Úterý na cestách (ZŠ U Obory, Praha 10)
autor:

29.11. 2016

Klima na Zemi a sluneční aktivita: analýza klimatických změn, sluneční aktivity a akumulace tepla v horninách
| soubor s přednáškou
zasedací místnost ÚSMH
autor:

16.11. 2016

Workshop CzechGeo/EPOS - data a služby pro výzkum a aplikace
| soubor s přednáškou
Prezentace výsledků výzkumu s využitím dat a služeb, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha,
autor: |

10.11. 2016

Příběhy lidí a sesuvů v peruánských Andách a České republice

Týden vědy a techniky AV ČR 2016, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor:

9.11. 2016

Preparation and testing of collagen-based nanocomposite scaffolds for tissue engineering and bone implantology
| soubor s přednáškou
Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2016 - 9th to 11th November 2016, Barcelona (Pompeu Fabra University)
autor:

27.10. 2016

Analýza tektonických pohybů v severovýchodní části Českého masívu

Přednáška z cyklu geologického semináře, Ústav geologických věd, PřF MU v Brně
autor:

25.10. 2016

Wakefieldit v prokřemenělém dřevu – migrace prvků REE a V v průběhu diageneze
| soubor s přednáškou
Workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii
autor:

4.10. 2016

Nový Zéland očima geologa
| soubor s přednáškou
O sopkách, zemětřesení, gejzírech a jiných zajímavostech Nového Zélandu bude vyprávět RNDr. Lucie Nováková Ph.D.
20. října 2016 od 19:00hodin, Malý sál Kulturního střediska ve Štětí
autor:

18.3. 2016

Jak se počítá seismické ohrožení jaderných elektráren a jak se změnila metodika výpočtu po Fukušimě

Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu, přednáší RNDr. Jiří Málek, Ph.D., odd. seismotektoniky ÚSMH AV ČR, budova Akademie věd ČR, Praha
autor:

8.12. 2015

Machu Picchu očima geografa
| soubor s přednáškou
Diskusní večer ve Science Café v Jihlavě s RNDr. Janem Klimešem, Ph.D. z ÚSMH AV ČR. Bude vyprávět o zajímavém výzkumu v srdci někdejší říše Inků, o nebezpečných sesuvech či přívalových proudech v okolí Machu Picchu a o možném ohrožení této skvostné architektury.
autor:

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Mezinárodní seminář, Akademie věd ČR, Praha
autor:

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Seminář ÚSMH, Akademie věd ČR, Praha, Dr. Paola Reichenbach

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Seminář ÚSMH, Akademie věd ČR, Praha, Dr. Fausto Guzzetti

9.11. 2015

Příběhy lidí a sesuvů v peruánských Andách a České republice

Přednáška v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky v budově Akademie věd ČR, Praha
autor:

28.11. 2014

Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci, pozvánka na přednášku
| soubor s přednáškou
autor:

23.10. 2014

Pískovcové skalní útvary: Princip vzniku odhalen
| soubor s přednáškou
Přednáška autorů článku, Velká geologická posluchárna na PřF UK v Praze
autor:

18.8. 2014

Mezinárodní konference Geochemistry of the Earth’s surface (GES-10)
| soubor s přednáškou
Na konferenci jsou ve formě posteru prezentovány výsledky analýz fosilních pryskyřic z různých lokalit České republiky
autor: |

23.4. 2014

Organická geochemie holešických a libkovických vrstev

Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

19.11. 2013

Geochemický výzkum fosilního dřeva pařezového horizontu miocenního stáří v Bílině

Seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK Praha
autor:

6.11. 2013

Austrálie - pouště, pralesy, moře a klokani
| soubor s přednáškou
Klub Klíček, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav www.boleslavskyklicek.cz
autor:

10.7. 2013

Proved materials for geopolymers
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec, Saint-Quentin, Francie
autor: |

10.7. 2013

Amorphous or crystalline
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec 2013, Saint-Quentin, Francie
autor:

10.7. 2013

Tests of materials emploied for geopolymers
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec 2013, Saint-Quentin, Francie
autor:

2.5. 2013

Nový Zéland - Země v pohybu
| soubor s přednáškou
Odlehlost ostrovů umožnila vývoj a zachování specifických druhů živočichů a rostlin i svébytné Maorské kultury. Klub Klíček, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
autor:

10.4. 2013

Afghánistán - divoká a krásná země
| soubor s přednáškou
autor:

25.3. 2013

Materiály pro geopolymerní pojiva
Přednáška, Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta, katedra fyziky nízkých teplot
autor:

4.2. 2013

Kyvadla a nový model globální tektoniky
autor:

17.12. 2012

Indukovaná, triggerovaná a přirozená seismicita – můžeme je odlišit?
Přírodovědecká Fakulta UK, Praha
autor:

21.11. 2012

Těžba plynu z plynonosných břidlic
Odborný seminář, Poděbrady 2012
autor:

14.11. 2012

Těžba břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení
Týden Vědy a Techniky AV ČR, Praha
autor:

7.11. 2012

Geodynamická ohrožení, rizika a katastrofy
přednáška v rámci TVT 2012
autor:

13.9. 2012

Blackpool seismicity and blond
SPE/SEG workshop, Denver, Colorado, USA
autor:

25.7. 2012

Microseismicity – reservoir surveillance perspective
SEG/SPE/AAPG Summer research workshop, La Jolla, California, USA
autor:

18.6. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a diskuze
Klub životní prostředí AVČR, Praha
autor:

18.6. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a diskuze
Centrum pro Ekonomiku a Politiku, Praha
autor:

25.5. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a mýty
ÚSMH AVČR, Praha
autor:

18.5. 2012

Induced seismicity: where we come from, where we are and what we need to solve
Energy Club MIT, Boston, USA
autor:

25.4. 2012

Aktualita: plynonosné břidlice v ČR.Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením
EGÚ, Cyklus E, Seminář č. 4, Praha
autor:

18.4. 2012

Mikroseismicita: odkud jdeme, kde jsme a co je nutné vyřešit
Geofyzikální Ústav AV ČR, Praha, Seismická káva
autor:

30.3. 2012

Současná inverze povrchových aa vrtných dat pro lokaci mikroseismických jevů.
Katedra Geofyziky MFFUK, Praha, Seismický seminář
autor:

8.3. 2012

Induced seismicity – great tool between laboratoř and (real) earthquakes.
Německá Geofyzikální Asociace v Hamburgu, Německo
autor:

29.2. 2012

Prouhelňování, vlastnosti a klasifikace uhlí České republiky
Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

12.1. 2012

Záznamy českokrumlovského zemětřesení z 62 stanic ve střední Evropě (do vzd. 300 km od epicentra).

podklady pro prezentaci v Kájově poblíž Českého Krumlova (epicentrum zeměstřesení)
autor:

15.6. 2011

Inorganic wastes - materials for geopolymers

Přednáška a workshop v rámci konference: EMABM 2011 (13. ročník Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials), Ljubljana, Slovenia
autor:

6.12. 2010

Some Application of Organic Geochemistry

seminář v National Research Center, Cairo, Egypt
autor:

24.2. 2010

Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

8.9. 2009

Využití GC/MS a Pyrolýzní-GC/MS v geochemické analýze přírodních organických látek
Den uživatelů, Thermo Scientific a Pragolab
autor:

24.1. 2008

Otevření nové laboratoře GC-MS analýzy v oddělení geochemie.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
autor:

8.10. 2005

Petrologie uhlíkatých látek – souvislosti s novými postupy, mezinárodními normami a principy ICCOP
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a LECO Instrumente, 8.11. – 10.11. 2005
autor: