Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav v médiích

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy Videozáznamy Články / Knihy Přednášky Semináře / Workshopy Tiskové zprávy

12.9. 2023

Seminář Biomateriály a jejich povrchy XVI. ročník
| soubor k semináři / workshopu
Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.
Seminář se koná v termínu 19. - 22. 9. 2023 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn, v jižních Čechách.
autor: | | | |

13.9. 2022

XV. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Seminář se koná v termínu 13. - 16. 9. 2022 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.
Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního patnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde. Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum - Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, výzkumný program Strategie AV21 - Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie, TAČR a fondy EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
autor: | | | |

26.8. 2022

Česko-německý seminář na téma tektoniky a geo termochronologie
| soubor k semináři / workshopu
Workshop se pořádá v rámci projektu "ZircoNia- Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků"
úterý 15.9.2022, konfereční sál ÚSMH AV ČR, v.v.i.
autor:

24.11. 2021

Výstava NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
| soubor k semináři / workshopu
výstava Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem přibližuje sesuvy zemin a hornin jako společenský fenomén, který po generace ovlivňuje životy lidí ve své blízkosti. Nabízí tak poněkud odlišný úhel pohledu, než je běžné vnímání sesuvů jako ryze geologického procesu, který vždy patřil k vývoji krajiny Českého středohoří, stejně jako dalších oblastí České republiky. Výstavu je možné zhlédnout až do 27. března 2022. V roce 2022 bude výstava doplněna popularizačními přednáškami a komentovanými prohlídkami, které povedou její autoři.
autor:

7.9. 2021

XIV. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Seminář se koná v termínu 14. - 17. 9. 2021 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.
Cílem je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního čtrnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.
Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21, TAČR program KAPPA financovaný z fondů EHP
autor: |

8.9. 2020

Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy
| soubor k semináři / workshopu
Výstava Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a škál Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.
Výstava je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze vedeného Hanou Müllerovou, za níž stojí koalice umělců a přírodních i sociálních vědců z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy v Praze, Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v Brně, jmenovitě Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jiří Suchánek, Jan Klimeš.
K vidění od 9. 9. do 31. 10. 2020 v galerii VI PER, Praha 8 - Karlín
autor:

25.8. 2020

XIII. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Třináctý ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 15. - 18. září 2020 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.
Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Na semináři budou také prezentovány výsledky projektu "Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu?" řešeného v rámci výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21. Součástí této části semináře bude diskuse problematiky stability a degradace kolagenu, jejíž cílem je alespoň částečně odpovědět na otázku, zda je aplikace nativního kolagenu prohraná bitva?
Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
autor:

30.8. 2019

XII. ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Dvanáctý ročník odborného semináře bude stejně jako v minulých letech zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.
Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
Uskuteční se ve dnech 17. – 20. září 2019 v jižních Čechách, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

22.10. 2018

Seminář Prachové částice
| soubor k semináři / workshopu
Seminář zabývající se problematikou prachových částic z různých hledisek, Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.
autor:

21.11. 2017

"Sesuvy – podceňované nebezpečí?"
| soubor k semináři / workshopu
Konference v Senátu Parlamentu ČR. Jedním z hlavních témat je inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací včetně poznatků o sesuvu na dálnici D8 z června 2013, odbornící zde dále představí výsledky mezioborového výzkumu, jenž se zabývá riziky zapříčiněnými sesuvy svahů. Konference je pořádána v rámci Strategie AV 21, výzkumného programu Přírodní hrozby.
autor: | |

25.9. 2017

Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice
| soubor k semináři / workshopu
Seminář pro odbornou i laickou veřejnost pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se San Diego State University a Geofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.
Cílem semináře je představit metody a význam výzkumu prehistorických i současných zemětřesení a jeho aplikaci pro hodnocení seismického ohrožení.
25. září 2017,13:00-16:00, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor: |

19.9. 2017

Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
autor:

30.8. 2017

Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
| soubor k semináři / workshopu
18. ročník Česko-Polského workshopu, pořádá Wroclawská Univerzita životního prostředí ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavem geodézie a geoinformatiky Vysokého učení technického v Brně a Asociací studentů a PhD studentů "Zenit-Nadir"
26. - 28. října 2017, Szklarska Poreba, Polsko
autor: | |

6.6. 2017

Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací
| soubor k semináři / workshopu
Cílem semináře je představit regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, přístupy a zkušenosti v zahraničí, legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy, postup při přípravě liniových staveb, územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby, projektovou přípravu stavby; postup při realizaci a sledování liniových staveb. Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.
Seminář pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pro zástupce státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti.
6. června 2017, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor: | | |

22.3. 2017

Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně
| soubor k semináři / workshopu
Odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.
autor:

26.9. 2016

Sesuvy – podceňované nebezpečí?
| soubor k semináři / workshopu
Diskusní setkání s odborníky v budově Akademie věd.
autor: |

15.9. 2016

BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY

Devátý ročník odborného semináře „BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY“ se speciálním zaměřením na metody testováni biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů, 20.– 23. září 2016 v prostorách penzionu Herbertov – Horní Mlýn. Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
autor: | |

6.4. 2016

Seminář u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh
| soubor k semináři / workshopu
Seminář pro veřejnost pořádaný ÚSMH AV ČR ve spolupráci s Geoparkem Český ráj, o.p.s., městem Mnichovo Hradiště, Správou CHKO Český ráj, Muzeem města Mnichovo Hradiště. Cílem semináře je představit praktické poznatky, příznaky a rizika svahových pohybů a také připomenutí události katastrofického sesuvu, který v roce 1926 zničil část obce Dneboh. Seminář je pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby – Strategie AV21.
Čtvrtek 26. 5. 2016 - Přednášky pro veřejnost v prostorách radnice města Mnichovo Hradiště
Sobota 28. 5. 2016 - Komentovaná exkurze na lokalitu sesuvu na Dnebohu a terénní diskuse s odborníky
autor: | | |

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor k semináři / workshopu
Seminář věnován zejména problematice sesuvů, skalních řícení apod., včetně ochrany proti nim ve spojení s územním plánováním.
Seminář pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21, 3.12.2015 v budově Akademie věd.
autor: | | |

9.9. 2015

Seminář Biomateriály a jejich povrchy VIII.
| soubor k semináři / workshopu
odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. - 18. září 2015, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |

14.11. 2014

Magnitudo zemětřesení ze sumace seismogramů

Seismický seminář, katedra Geofyziky MFF UK Praha
autor:

4.11. 2014

Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
| soubor k semináři / workshopu
15. ročník česko-polského worshopu, 5.- 8. listopad 2014, Karlov pod Pradědem
autor: |

11.9. 2014

Seminář Biomateriály a jejich povrchy VII.
| soubor k semináři / workshopu
odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 16. - 19. září 2014, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

26.8. 2014

Seminář geologů mostecké pánve 2014
| soubor k semináři / workshopu
3. ročník semináře, ve spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností, 2.- 3. září 2014, Svinčice u Mostu
autor: |

23.4. 2014

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014

14. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou asociací geomorfologů, 23.- 25. duben 2014, Teplice
autor: | |

4.4. 2014

Napěťové poměry v severovýchodní části Českého masivu

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

14.3. 2014

Jsme schopni určit mechanizmus ohniska zemětřesení M3 v řídké síti stanic?

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

9.9. 2013

Biomateriály a jejich povrchy VI.
| soubor k semináři / workshopu
6. ročník úspěšného semináře, který pořádá Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ve dnech 11. - 14. září 2013, Herbertov v jižních Čechách
autor: |

24.5. 2013

Nový model vysvětlující pozorované zdrojové mechanismy jevů indukovaných hydraulickým štěpením břidlic

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor: |

22.5. 2013

"Svahové deformace a pseudokras"
| soubor k semináři / workshopu
8. ročník konference, pořádající organizace: Svahovky, o.s., ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a ÚSMH AV ČR v.v.i.
autor: | | | |

1.3. 2013

F = 1 / (pi * t*)

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

12.9. 2012

Biomateriály a jejich povrchy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 12.-15. září 2012, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

25.5. 2012

Charakter a dynamika (mikro)posunů registrovaných 3D monitoringem na zlomech v Českém masivu

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

4.4. 2012

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
| soubor k semináři / workshopu
12. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Českou Asociací Geomorfologů, 18.-20.4.2012 v Sokolově
autor: | | |

30.3. 2012

Stabilita zdrojového mechanismu z amplitud mikroseismických jevů

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor: |

13.9. 2011

Biomateriály a jejich povrchy 2011

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 13. – 16. 9. 2011, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |

14.1. 2011

Seismické záznamy na povrchu a ve vrtu: signál a šum; inverze anisotropie z indukovaných zemětřesení

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

15.9. 2010

Biomateriály a jejich povrchy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. – 18. 9. 2010, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |