Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav v médiích

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy Videozáznamy Články / Knihy Přednášky Semináře / Workshopy Tiskové zprávy

27.11. 2023

Čeští vědci získali cenu za výzkum sesuvů v Peru
| soubor s tiskovou zprávou
Kolega Jan Klimeš z oddělení z inženýrské geologie a Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy získali významné ocenění zejména za svůj dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Jejich činnost ocenilo Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides). Cenu (Hiroshi Fukuoka Award), která se udílí jednou za tři roky, si převzali před několika dny na celosvětové konferenci ve Florencii.
Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor:

21.4. 2023

Čeští vědci studují pohoří na Tchaj-wanu, výsledky budou moci využít i v Česku
| soubor s tiskovou zprávou
Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR) a z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity (MU) zkoumali letos v březnu ve spolupráci s kolegy z tchajwanské National Central University a National Changhua University současné tektonické zlomy a také s nimi související sesuvy, které vznikly při zemětřeseních v nedávné době, takzvané koseismické sesuvy. Výzkum těchto jevů probíhá za použití moderních strukturně-geologických, sedimentologických a geomorfologických metod a je realizován v rámci dvoustranného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky a tchajwanskou National Science and Technology Council. Výsledky získané na tomto vzdáleném tropickém ostrově tedy bude možné v budoucnu využít i v Česku.
Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

6.12. 2022

Odborníci zkoumají trhliny ve skále pod hradem Vranov na Turnovsku
| soubor s tiskovou zprávou
Inženýrští geologové z ÚSMH začali s průzkumem trhlin v pískovcovém skalním masívu na zřícenině hradu Vranov v obci Malá Skála na Turnovsku. Na skálu ve vyhledávané turistické oblasti umístili speciální snímače, které jim umožní s velkou přesností sledovat směr, velikost a rychlost pohybů na trhlinách. Výsledky měření budou využity pro vyhodnocení účinnosti probíhajících sanačních prací a návrh případných dalších opatření. Instalace monitoringu v této lokalitě je také jedním z praktických výsledků spolupráce Akademie věd ČR s veřejnou sférou v rámci Strategie AV21 výzkumného programu Město jako laboratoř – Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.
autor: | |

3.11. 2022

Čeští odborníci monitorují v Peru sesuv ohrožující vesnici
| soubor s tiskovou zprávou
Naši kolegové z oddělení inženýrské geologie zkoumají v Peru rozsáhlý sesuv hornin v departementu Cusco společně s místními odborníky. Tento 4,5 kilometru dlouhý sesuv CuyoChico ohrožuje stejnojmennou obec neustálými pohyby. Ty v několika posledních letech způsobily poškození domů, školy, zavlažovacích kanálů a silnic.
Odborníci obou států proto instalovali v září na budovu místního komunitního centra trvalé monitorovací GPS zařízení, které umožňuje zjistit rychlost pohybu sesuvu a změnu této rychlosti v čase. Díky tomu bude možné identifikovat přesné příčiny pohybů, které mohou souviset se srážkami během obdobím dešťů, zemětřeseními nebo obdobím zavlažování polí. V případě zvýšené aktivity sesuvu lze obyvatele obce varovat před jejími ničivými důsledky.
Monitoring provádí peruánský Národní geologický a báňský úřad (INGEMMET) společně s našim Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH), konkrétně Jan Klimeš a Jan Balek, kteří se na instalaci monitorovacího zařízení přímo podíleli.
tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: |

30.8. 2022

Reliéf Rychlebských hor vymodelovala zemětřesení způsobená tíhou ledovce
| soubor s tiskovou zprávou
Vědci zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná zemětřesení, která byla s největší pravděpodobností vyvolána tlakem a pohybem ledovce. Až dosud se totiž předpokládalo, že se v této oblasti žádné větší seismické jevy v minulosti nevyskytovaly. Závěr vyplývá z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu vedeného RNDr. Petrou Štěpančíkovou, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Odborný článek na toto téma publikovali badatelé v americkém časopise Earth and Planetary Science Letters, jenž patří do top 10 ve svém oboru.
tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: |

29.11. 2021

Vědci vyvinuli implantát, jenž může lidem po operaci srdce ulevit | soubor s tiskovou zprávou
Speciálně upravený implantát z hořčíku, který má schopnost se časem v těle rozpustit, vyvinuli vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) a ČVUT v Praze. Tenký ohebný drátek by mohli v budoucnu využívat lékaři při některých operacích srdce, kdy je nutné kvůli přístupu do hrudního koše rozříznout hrudní kost a po chirurgickém výkonu opět obě její části svázat drátem k sobě. Dosud se k této fixaci používají materiály, které se v těle nevstřebají a po srůstu hrudní kosti se při komplikacích musí operativně odstranit. Projekt se dostal do finále 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day.
autor:

15.11. 2021

Rtuť v řece Bílině neohrožuje podle výzkumu vodní život
| soubor s tiskovou zprávou
Osud rtuti ve vodním systému severočeské řeky Bíliny, která protéká územím rozsáhlé povrchové těžby uhlí, zkoumal detailně vědec z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Dominik Vöröš. Dospěl k závěru, že rtuť, která je sledována především kvůli rizikovosti pro živé organismy, se v řece vyskytuje ve zvýšeném množství. Zachycuje se však převážně v říčních usazeninách a za běžných podmínek se do vody neuvolňuje.
Seznam zpravy.cz
autor:

15.11. 2021

Rtuť v řece Bílině neohrožuje podle výzkumu vodní život
| soubor s tiskovou zprávou
tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor:

30.9. 2020

Víte o sesuvech ve svém okolí? Můžete přispět do celosvětové databáze NASA
| soubor s tiskovou zprávou
Americký národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vytváří pomocí analýzy sdělovacích prostředků celosvětovou databázi sesuvů hornin a zemin. Spolupracují na ní vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Na portál může nyní přispět i česká laická veřejnost.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: |

9.9. 2019

Akademie věd natočila dokument o přírodních hrozbách, odvysílá ho ČT a doplní debata odborníků
| soubor s tiskovou zprávou
Čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Akademie věd České republiky (AV ČR) Tiché hrozby, který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice, odvysílá v září a říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24. Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců, ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech, jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí. První díl cyklu na téma Krajina v pohybu televize uvede v pátek 13. září v hlavním vysílacím čase od 20.00 do 21.30 hod. Hosty budou RNDr. Josef Stemberk, CSc. z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a odborný supervizor cyklu Tiché hrozby, dále JUDr. Miloslava Hálová z Ústavu státu a práva AV ČR a RNDr. Jan Král z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další tři díly odvysílá televize 20. a 27. září a 4. října. Budou věnovány tématům zemětřesení (Zemětřesné roje), nebezpečným atmosférickým jevům (Bouřlivé počasí) a nebezpečí zvesmíru (Blízký vesmír). Dokumentární cyklus Tiché hrozby vychází z nejzajímavějších výzkumných témat výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Vyrobil jej společně s vědci Odbor audiovizuálních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
autor:

31.5. 2019

Unikátní výstava přiblíží fungování kostí, jejich poškození i kostní náhrady
| soubor s tiskovou zprávou
Unikátní výstavu s názvem Až na KOST! připravili odborníci do Technického muzea v Brně. Prostřednictvím téměř stovky exponátů výstava představístrukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození včetně technologických novinek. Výstava odstartuje 4. června a potrvá do konce září. Autory expozice, mimo jiné i Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, jsou vědci spolupracující na programu QUALITAS –kvalitní život ve zdraví i nemoci, který je součástí programu Akademie věd Strategie AV21 a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
autor:

9.4. 2019

Nová publikace upozorňuje na zohlednění nebezpečí sesuvů při územním plánování
| soubor s tiskovou zprávou
Nová publikace upozorňuje na zohlednění nebezpečí sesuvů při územním plánování. Nová publikace odborníků Akademie věd České republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytouhrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali,ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí.
autor: |

29.11. 2018

Ústav struktury a mechaniky hornin si připomněl 90 let existence
| soubor s tiskovou zprávou
90 let uplynulo od doby, kdy se v prostorách někdejší Vydrovy továrny na výrobu poživatin v pražské Libni usídlil Ústav pro vědecký výzkum uhlí. Posledního čtvrt století nese toto výzkumné pracoviště název Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Výzkum v instituci byl od počátku svázán s uhlím a jeho těžbou, zpracováním a využitím, ale v současnosti se zde badatelé věnují též mnoha dalším oborům zkoumajícím horniny a horninové prostředí. Výročí si ústav připomněl na slavnostním setkání 23. listopadu vreprezentačním zařízení Akademie věd ve Vile Lanna. Součástí vzpomínkové akce bylo představení publikace Věda pod Rokoskou, jež shrnuje dějiny ústavu.
autor:

13.11. 2018

Odborníci představí činnost světového centra pro výzkum rizik ze sesuvů
| soubor s tiskovou zprávou
Celosvětové centrum Excelence pro výzkum rizik ze sesuvů (World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction) je společným projektem Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedry fyzické geografie a geoekologie. Úkolem aktivit centra je dlouhodobě sledovat rozdílné typy svahových pohybů v různých částech světa a s využitím nových postupů hodnot it jejich nebezpečí pro společnost. Svou činností má přispět k redukci počtu obětí a škod, které každoročně sesuvy způsobují nejen ve světě, ale i v Česku. Činnost centra patří do výzkumného programu Akademie věd Strategie AV 21v sekci Přírodní hrozby.
Činnost Centra Excelence v letech 2017 až 2020 představí odborníci na semináři, v úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 11:30 v budově prezidia Akademie věd, Národní 3, Praha 1.
autor: |

17.10. 2018

Nový atlas pomůže určit složení prachových částic
| soubor s tiskovou zprávou
Tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu Akademie věd České republiky vytváří elektronický Atlas prachových částic - Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz). Jde o první podobnou aplikaci zaměřenou na prezentaci informací o jednotlivých složkách atmosférického prachu, a to nejen pro odborníky, ale i pro laiky.
autor: |

27.9. 2018

Jubilejní desátá výprava geologů za polární kruh
| soubor s tiskovou zprávou
Čtyřčlenný výzkumný tým pod vedením ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) RNDr. Josefa Stemberka, CSc., se koncem srpna opět vypravil na několik týdnů za polární kruh na Špicberky. Tentokrát šlo o jubilejní desátou vědeckou výpravu. Na ostrově, jenž je součástí Norského království, se vědci opět zabývali měřením zejména pohybů na tektonických zlomech a problematikou rozsáhlých skalních řícení.
autor: | | |

4.6. 2018

Veletrh vědy - lákavé pokusy a ukázky ÚSMH | soubor s tiskovou zprávou
Modelování svahových sesuvů či sopečné činnosti, možnost vyzkoušet si objevování struktur pod zemským povrchem při bagrování, ukázky přípravy horninových vzorků pro mikroskopická pozorování, ale i odpovědi na otázky, zda lze díky zvířatům nahradit nemocnou lidskou kost, co je kolagen a jaký má význam pro fungování lidského těla, a ještě mnoho dalších zajímavostí připravil Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) pro návštěvníky Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Čtvrtý ročník této populárně naučné akce se koná od 7. do 9. června 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.
autor: |

24.4. 2018

Jak hodnotit přírodní nebezpečí v horách
| soubor s tiskovou zprávou
Nová studie přináší osvědčené poznatky o nebezpečí, které představují horské ledovce a trvale zmrzlá půda ve vysokých horách. Vypracovali ji vědci ze Švýcarska ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jde o oblasti, v nichž se nejvýrazněji projevují klimatické změny způsobující odtávání horských ledovců, vznik nebezpečných sesuvů i skalních lavin a s tím souvisejících povodní. Dokument má přispět k ochraně majetku a životů obyvatel světových velehor včetně Alp.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: |

6.4. 2018

Předsedkyně v nejstarší železobetonové stavbě Prahy
| soubor s tiskovou zprávou
Návštěvy se ve čtvrtek 22. března 2018 kromě předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové zúčastnili také místopředseda Jan Řídký a členka Akademické rady Lenka Vostrá.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | | | |

28.3. 2018

Nový dokument pomůže s hodnocením přírodních nebezpečí ve vysokých horách
| soubor s tiskovou zprávou
Mezinárodní vědecký tým připravil technický manuál k hodnocení nebezpečí, které představují horské ledovce a trvale zmrzlá půda ve vysokých horách.
autor:

26.2. 2018

Hrozby sesuvů a řícení skal přibližuje nová publikace Akademie věd České republiky
| soubor s tiskovou zprávou
Problematiku sesuvů a skalních řícení v České republice přibližuje veřejnosti nová publikace, kterou vydala Akademie věd České republiky (AV ČR). Mezioborové dílo s názvem Sesuvy – podceňované nebezpečí popisuje tuto problematiku nejen z pohledu geologie a geografie, ale i historie, sociologie a práva. Čtivě psaný text srozumitelný i laikům je doplněn fotografiemi a mapami tak, aby co nejlépe představil tento sice lokální, ale velmi nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén, který i v podmínkách ČR ohrožuje lidské životy.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

14.11. 2017

Odborníci představí v Senátu problematiku nebezpečí svahových sesuvů
| soubor s tiskovou zprávou
Konference Sesuvy – podceňovaná nebezpečí? pořádá Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., a Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. Odborníci představí výsledky mezioborového výzkumu, jenž se zabývá riziky zapříčiněnými sesuvy svahů. Jedním z hlavních témat bude inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací včetně poznatků o sesuvu na dálnici D8 z června 2013. Akce je podpořena v rámci Strategie AV21 z programu Přírodní hrozby.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

3.11. 2017

Známe termín jedenáctého ročníku semináře Biomateriály a jejich povrchy!
| soubor s tiskovou zprávou
XI. ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 18. – 21. září 2018 v Herbertově v jižníc Čechách. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Desátého ročníku se zúčastnilo téměř 90 odborníků z různých oborů, věnujících se problematice biomateriálů. Součástí semináře byl poprvé také workshop speciálně zaměřený na networking mezi studenty, pracovníky akademického sektoru, lékaři, zástupci regulačních autorit a společností zabývajících se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků a léčiv.
autor:

19.9. 2017

Naši vědci novými metodami zjistili, že se v Česku v minulosti opakovala zemětřesení silnější než dnes, podrobnosti uvedou na semináři
| soubor s tiskovou zprávou
Odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademii věd České republiky dlouhodobým zkoumáním zjistili, že v posledních 20 tisíci letech docházelo v ČR (v Dolním Slezsku či v západních Čechách) k zemětřesením o magnitudu až 6,5 Richterovy stupnice. Dosud se mělo za to, že v Česku se takto silná zemětřesení v minulosti nevyskytovala. Poznatky o těchto objevech, ale i mnohé další o historické i současné zemětřesné činnosti v ČR i ve světě, budou vědci prezentovat v pondělí 25. září 2017 na semináři Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice v budově Akademie věd ČR.
autor: |

31.7. 2017

Čeští vědci měří sílu zemětřesení na Islandu
| soubor s tiskovou zprávou
Na svatou Annu zasáhly jižní Island zvýšené otřesy země. Pocítili je i obyvatelé Reykjavíku. Výskyt zemětřesení je v této oblasti častý kvůli aktivnímu rozpínání zemské kůry a sopečné činnosti. Čeští vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR spolu a islandskými seismology a geology oblast poloostrova Reykjanes podrobně monitorují. V roce 2013 zde vybudovali velmi citlivou lokální seismickou síť REYKJANET. Rovněž zde testují seismograf ROTAFON, který sleduje sopku Katla a může varovat před blížící se erupcí.
tisková zpráva na webu Akademie věd ČR
autor:

16.6. 2017

Může za otřesy země člověk nebo příroda? Odpověď zná nový patent seismologů

Evropský patent je výsledkem společného výzkumu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a společnosti Seismik s.r.o. S jeho pomocí dokáží vědci zjistit, zda je za vznik zemětřesení odpovědná příroda, nebo je vyvolala lidská aktivita, tedy například hornická činnost, vtláčení kapalin do hlubinných vrtů, stavby přehrad a další.
autor: |

15.6. 2017

Geotermální energie: Výzkumné centrum se začne stavět letos na podzim
| soubor s tiskovou zprávou
V bývalých Jiříkových kasárnách v Litoměřicích ještě letos začne vznikat odborné zázemí pro výzkum geotermální energie za zhruba 50 milionů korun. Do roka by mělo být hotové.Základem je projekt výzkumné infrastruktury Ringer, na kterém se podílí především Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a dalších osm významných partnerů. Jsou mezi nimi například hned tři ústavy Akademie věd ČR, Česká geologická služba, ČVUT Praha, Technická univerzita z Liberce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola báňská v Ostravě. Pracoviště je zařazeno mezi strategická výzkumná centra nejen v ČR, ale i v Evropě a má podporu Ústeckého kraje

31.5. 2017

Odborníci představí metodiku výstavby liniových staveb v sesuvných územích, aby se neopakovaly problémy jako na dálnici D8
| soubor s tiskovou zprávou
Seminář Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací představí zásadní poznatky a hlavní doporučení včetně příkladů ze zahraničí. Pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR, dne 6. června 2017 v hlavní budově Akademie věd. Akce je určena zástupcům státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti.
autor: |

28.3. 2017

Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně
| soubor s tiskovou zprávou
Ve středu 22. března proběhl v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.
autor:

3.3. 2017

Vsetínským kinem projela Vlna
| soubor s tiskovou zprávou
Filmový klub Vsetín společně s Akademií věd zorganizoval 22. února 2017 zvláštní projekci norského katastrofického filmu Vlna spojenou s přednáškou o sesuvech na Valašsku, v České republice i ve světě Dr. Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Ukázalo se, že lze spojit vědu se zábavou a podobná kombinace může být velmi osvěžující. Akce přilákala 70 diváků, kteří z kina odcházeli velmi spokojení. Díky podpoře programu Přírodní hrozby Strategie AV21 Akademie věd byl vstup na projekci a přednášku zdarma.
autor:

28.2. 2017

Přednáška o sesuvech pro veřejnost Dr. Hermannse z Norské geologické služby
| soubor s tiskovou zprávou
Ve dnech 15. - 17. února navštívil ÚSMH Dr. Reginald Hermanns, vedoucí skupiny Geohazardy a sledování Země Norské geologické služby. Návštěva Dr. Hermannse se uskutečnila v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 Akademie věd a v jejím průběhu host vystoupil s odbornou přednáškou na semináři před pedagogy a studenty Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK a zúčastnil se i promítání norského katastrofického filmu Vlna v kině Ponrepo. Norská geologická služba poskytovala při natáčení filmu odborné konzultace ohledně problematiky sesuvu, jeho monitoringu a vzniku vlny. Po filmu měl Dr Hermanns krátkou přednášku pro 50 přítomných návštěvníků, kde promluvil o reálných hrozbách podobného typu, jejich sledování a varovných systémech.
autor:

3.2. 2017

Film a přednáška o rizicích sesuvů půdy
| soubor s tiskovou zprávou
Problematiku sesuvů půdy přiblíží odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a Norské geologické služby z Trondheimu projekcí norského filmu VLNA, jenž pojednává o sesuvu horských svahů do fjordu a jeho katastrofických následcích.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: |

19.9. 2016

Jak zabránit rizikům a škodám ze sesuvů? Máme vhodné právní normy?
| soubor s tiskovou zprávou
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

28.6. 2016

Dálnice D8 mezi Bílinkou a Řehlovicemi bude zajištěna proti dalším sesuvům

Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří bude dokončen podle plánu, tedy letos v prosinci. Předběžný termín je 16. prosince. Stavbu v roce 2013 přerušil sesuv půdy. Ministerstvo dopravy a Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR), který vypracoval studii příčin sesuvu, se na úterní konferenci shodují, že zbývající část dálnice D8 může vést nestabilním územím kolem lomu Dobkovičky. Podstatné nyní bude zajištění hloubkového odvodnění a monitoring širšího území.
autor:

2.6. 2016

Seminář a exkurze k 90. výročí od katastrofy u Dnebohu

zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

20.5. 2016

Seminář a exkurze u příležitosti 90. výročí od katastrofického sesuvu u obce Dnebohu
| soubor s tiskovou zprávou
ÚSMH AV ČR pořádá dne 26.5.2016 seminář pro širokou veřejnost u příležitosti 90. výročí od katastrofy u obce Dneboh (27.6.1926), kdy rozsáhlý sesuv zničil většinu obce. Součástí semináře je terénní exkurze k místu sesuvu u Dnebohu a okolí s odborným výkladem.
autor: | | | |

26.4. 2016

Film z produkce Akademie věd ČR získal cenu poroty na festivalu Academia film Olomouc
| soubor s tiskovou zprávou
Zvláštní uznání poroty České soutěže získal na 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) film "Pohyby – za tajemstvím hlubinných procesů Země". Film z produkce Akademie věd ČR tak uspěl v konkurenci (ze čtrnácti českých dokumentárních filmů).
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

19.4. 2016

Úspěch filmové produkce Akademie věd
| soubor s tiskovou zprávou
Dokumentární film "Pohyby – za tajemstvím hlubinných procesů Země" byl vybrán mezi 14 filmů, které se ve finále utkají o prestižní festivalovou cenu na 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc. Film vznikl za spolupráce Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Střediska společných činností AV ČR.
zpráva na webu Akademie věd ČR
autor: | |

12.4. 2016

Unikátní přístroj pro datování geologických procesů
| soubor s tiskovou zprávou
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) vybudoval novou laboratoř, vybavenou unikátním přístrojem Alphachron pro datování geologických procesů. Ten dokáže určit dobu, kdy minerál zchladnul pod určitou teplotu, což lze využít v geologii i archeologii. Metoda spočívá v měření stopového obsahu hélia, které vzniká radioaktivním rozpadem uranu, thoria a samaria v minerálech jako je apatit, zirkon apod. Minerály jsou v Alphachronu zahřívány laserem, aby se uvolnilo hélium, jehož obsah pak přístroj změří.
zpráva na webu AV ČR
autor:

17.2. 2016

Unikátní archiv fotografií přírodních katastrof v Česku i zahraničí dostupný on-line
| soubor s tiskovou zprávou
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
autor: |

12.2. 2016

Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line
| soubor s tiskovou zprávou
zpráva na AV ČR
autor: |

25.11. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s tiskovou zprávou
Přední evropští odborníci upozorní na nebezpečí, které představují sesuvy svahů a skalní řícení v Čechách i ve světe - seminář pořádaný v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21.
autor: | | |

4.9. 2015

110 let meteorologické stanice Milešovka
| soubor s tiskovou zprávou
Seminář organizuje Geofyzikální ústav a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v rámci Strategie AV21 ve výzkumném programu Přírodní hrozby.

27.8. 2015

Nové výzkumné centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů v Etiopii
| soubor s tiskovou zprávou
Geologové a geofyzici z ÚSMH zahájili projekt, jehož cílem je vybudování výzkumného centra při univerzitě v Arba Minch v jižní Etiopii. Toto centrum umožní získávat relevantní data pro analýzu geologických rizik v oblasti – tedy především zemětřesení a sesuvů hornin. Součástí projektu je výuka etiopských studentů v oborech geologie, inženýrská geologie a geofyzika.
autor:

10.4. 2015

POHYBY - Za tajemstvím hlubinných procesů Země
| soubor s tiskovou zprávou
Unikátní dokumentární film z expedice českých vědců za polárním kruhem vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.
První diváci shlédnou film na jeho premiéře ve čtvrtek 16. dubna 2015 v Olomouci na festivalu populárně-vědeckého dokumentárního filmu Academia Film Olomouc.
zpráva na AV ČR
autor: | | |

19.1. 2015

Čeští vědci zkoumají v podzemní laboratoři ve Švýcarsku pohyby Alp
| soubor s tiskovou zprávou
Pohyby na zlomech žulového alpského masívu zkoumají v podzemní laboratoři Grimsel v jižním Švýcarsku geologové ÚSMH AV ČR.
zpráva na webu AV ČR
autor:

12.9. 2014

Doc. Rybář obdržel medaili Quida Záruby za celoživotní dílo
| soubor s tiskovou zprávou
Zlatou medaili Quida Záruby obdržel za své celoživotní dílo v inženýrské geologii emeritní pracovník našeho ústavu doc. Ing. Jan Rybář, CSc. Ocenění převzal krátce po svých 80. narozeninách – 5. září 2014 na II. inženýrskogeologickém kongresu, který se konal na Technické univerzitě v Liberci.

11.9. 2014

Za chorobami srdečních chlopní jsou i jiné faktory, než se dosud vědělo
| soubor s tiskovou zprávou
Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR společně s kolegy z dalších institucí zjistili, že chorobné zúžení (stenóza) srdeční chlopně je způsobena nejen usazováním vápníku (tzv. kalcifikací), jak se dosud předpokládalo, ale i dalšími prvky, např. fosforem. V usazeninách objevili také cholesterol a proteiny. „Nové poznatky by mohly vést k efektivní prevenci, případně k novým metodám léčby této poměrně rozšířené choroby,“ uvedla vedoucí Oddělení geochemie ÚSMH AV ČR Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
zpráva na AV ČR
autor:

21.7. 2014

Záhadná síla tvarující pískovcové skály byla odhalena českými geology
| soubor s tiskovou zprávou
Geologové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Geologického ústavu AV ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR provedli experimenty, které odhalují, že pískovcová skála funguje jako propojený a „inteligentní“ organismus. Nepotřebného materiálu, který ohrožuje její stabilitu, se zbavuje a zůstávají jen nosné prvky. Výsledky výzkumu byly nyní zveřejněny v nejprestižnějším časopise věd o Zemi Nature Geoscience.
zpráva na AV ČR
autor:

14.7. 2014

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR se stal Celosvětovým centrem excelence
| soubor s tiskovou zprávou
Významného ocenění dosavadních výsledků dlouhodobého společného výzkumu sesuvů se dostalo vědeckým týmům Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR, v. v. i, společně s Přírodovědeckou fakultou UK obdržely v červnu tohoto roku v Pekingu titul Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů. Certifikát platí pro období 2014–2017. Česká republika tak nyní patří mezi patnáct takových center rozmístěných po celém světě.
zpráva na AV ČR
autor: |

13.5. 2014

Nový patent může zlevnit úpravu surovin i magnetickou rezonanci

Zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, patentovali vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. zpráva na AV ČR
autor: |

24.4. 2014

Čeští vědci zkoumají hrozbu povodní v peruánských velehorách
| soubor s tiskovou zprávou
Čeští vědci se zabývají nebezpečím vzniku povodní v horských oblastech Peru. Tyto zátopy mohou vzniknout v důsledku přílivové vlny, kterou způsobí sesuv hornin nebo pád sněhové laviny do horských jezer. Nejnovější výsledky prezentují badatelé na odborné konferenci České asociace geomorfologů v Teplicích.
zpráva na AV ČR
autor: |

10.12. 2013

Na získání tepla budou Litoměřice potřebovat 3,8 miliardy
| soubor s tiskovou zprávou
V listopadu podalo město Litoměřice novou variantu geotermálního projektu do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro období 2014-20. Stalo se tak pod hlavičkou konsorcia partnerů, mezi které patří i Ústav struktury a mechaniky hornin
Litoměřický deník.cz
autor:

14.6. 2013

Lokalitu „Stonehenge“ na Špicberkách čekají průzkumy

Pátá polární výprava výzkumných pracovníků Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR na norské souostroví Svalbard se blíží. Uskutečnit by se měla letos v srpnu. Ve spolupráci s polskými kolegy z Geofyzikálního ústavu Polské akademie věd, kteří spravují polární stanici Hornsund v oblasti jihozápadních Špicberk, budou pokračovat ve výzkumu z předchozích let. Program navazuje na předchozí výpravy zaměřené na výzkum současných geodynamických jevů a procesů v okolí polární stanice (čtvrtá polární výprava se uskutečnila v červenci 2012).
AV ČR
autor:

15.5. 2013

Nový unikátní přístroj v ÚSMH AV ČR Electrospunra 210 pomáhá nahrazovat kostní tkáň
| soubor s tiskovou zprávou
K přípravě nanovláken slouží již několik měsíců v Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR v Praze unikátní přístroj Electrospunra 210. Zařízení, které umožňuje přípravu všesměrných, orientovaných a koaxiálních nanovláken pro různé aplikace, zakoupil ústav koncem loňského roku v Singapuru. V současnosti se na něm připravují nanovlákna na bázi přírodních kolagenových prekurzorů a biodegradabilních alifatických polyesterů pro konstrukci biokompozitů jako náhrad kostní tkáně.
AV ČR
autor: |

21.2. 2013

Čeští vědci zkoumají obří sesuvy na Kanárských ostrovech

První etapu budování monitorovací sítě obřího sesuvu na El Hierru, nejmenším z Kanárských ostrovů, dokončili na počátku února odborníci z Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR. Tyto práce jsou financovány z prostředků grantu National Geographic Society a Waitt Institute. Pobřežní a podmořské sesuvy u vulkanických ostrovů jsou největší známé sesuvy na Zemi. Na Kanárských ostrovech k nim docházelo poměrně pravidelně v průběhu posledních 300 tisíc let a pravděpodobně při nich vznikly i velké vlny tsunami.
AV ČR
autor: |

13.11. 2012

Naši geografové v Peru - výstava fotografií v sídle AV ČR

AV ČR
autor:

27.10. 2012

Čeští vědci se zastali italských kolegů, kteří byli odsouzení za špatnou předpověď zemětřesení

MEDIAFAX.cz
autor:

5.10. 2012

Čeští geologové monitorovali tektonickou aktivitu v Kalifornii

Sledování posunů v zóně známého seismoaktivního zlomu San Andreas v jižní Kalifornii zajišťují citlivé 3-D dilatometry české výroby, které zde minulý týden instalovali badatelé z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR. Přístroje byly umístěny jednak nedaleko hranice USA s Mexikem na zlomu s více či méně stálým pomalým pohybem, a jednak v úseku zlomu, kde nejspíš brzy vznikne velké zemětřesení. Měření jsou součástí společného výzkumného projektu ÚSMH AV ČR a San Diego State University, zaměřeného na hodnocení tektonické aktivity okrajového sudetského zlomu v ČR a současnou aktivitu v zóně San Andreas.Nově osazené přístroje (patent ÚSMH AV ČR) dále rozšiřují dnes již takřka globální síť monitoringu posunů na zlomech TecNet (viz www.tecnet.cz), kterou ÚSMH AV ČR provozuje a získaná data analyzuje a vyhodnocuje. V současné době probíhají dlouhodobá měření posunů na zlomech již na čtyřech kontinentech a přinášejí zcela nové a unikátní poznatky o chování zlomů a pohybech podél nich.
autor: |

15.8. 2012

Návrat polární expedice Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

AV ČR
autor: