Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

SiOC Keramická pěna z pyrolyzovaného polymerního prekurzoru jako jádro tepelně odolných sendvičových struktur

 

Číslo grantu:

P107/12/2445

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2012 - 2014

Hlavní řešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.,
ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materialů

Spoluřešitelé:

RNDr. Adam Strachota, PhD.,
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i., Praha
Ing. Zdeněk Chlup, PhD.,
CEITEC Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i., Brno

Popis grantu:

Výsledky a poznatky získané při řešení předchozího projektu (GA106/09/1101) budou využity při výzkumu možných způsobů přípravy tepelně odolných keramických SiOC pěn, jejichž prekeramickými prekurzory jsou polysiloxanové pryskyřice. Ty budou syntetizovány a jejich rozhodující vlastnosti budou prostudovány. Budou ověřeny různé metody vytváření pórovitosti (včetně použití polymerních částic jako plniva nebo řízení tepelného procesu vytvrzení). Získané pěny budou v kombinaci s vnějšími vrstvami z vláknového nebo textilního prepregu použity k přípravě sendvičových kompozitů vhodných pro aplikace se zvýšenou tepelnou zátěží. Budou studovány relevantní vlastnosti těchto pěn (tepelná stabilita mikrostruktury, odolnost vůči oxidaci, mechanické vlastnosti a lomová houževnatost). Vlastní struktura, mechanické vlastnosti a tepelná odolnost vytvořených sendvičových kompozitů budou optimalizovány.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací