Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj geohazardů na Machu Picchu, Peru

 

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitelé:

Jan Klimeš, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
Jiří Zvelebil, Česká geologická služba

Popis grantu:

Cílem projektu je pokračující geomorfologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický výzkum okolí archeologický locality Machu Picchu zahrnující monitorování svahových pohybů prostřednictvím dilatometrických a extenzometrických měření. Výzkum je porváděn ve spolupráci s peruánskými institucemi INC a INRENA. Výsledky budou použity pro hodnocní přírodních rizik a navržení preventivních opatření experty v rámci organizace UNESCO a ICL (International Consortium on Landslides).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací