Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu

 

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitelé:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
Jiří Zvelebil, Česká geologická služba

Popis grantu:

Výsledky strukturního mapování a analýz, monitoringu pohybů skalních bloků prostřednictvím sítě dilatometrických a extenzometrických profilů, nepřímé hodnocení pohybů prostřednictvím dendrochronologie, stadium zvětrávání a vývoje říční sítě budou použity pro hodnocení geomorfologických rizik v okoli archeologické locality Machu Picchu.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

článek v časopisu Vesmír