Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Seismo-geologická regionalizace 3. úrovně

 

Řešen v letech:

1995 - 2007

Hlavní řešitelé:

Dr. Günter Leydecker, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover – responsible coordinator for Europe
RNDr. Zdeňka Schenková, CSc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimir Schenk, DrSc.,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Pro automatické výstupy do seznamu epicenter a lokalisací pomocí moderních seismických datových systémů je nepostradatelné mít jednotnou a systematickou metodu regionalizace zemského povrchu. IASPEI proto rozhodla, že Flinn-Engdahlovy regiony by měly být aktualizovány. Během 24. valného zasedání ESK v roce 1994, Atény, byl vyhlášen projekt regionalizace třetí úrovně. Třetí úroveň nebo také „lokální” seismogeografická regionalizace je založena na seismicitě a strukturně-tektonických charakteristikách území. Oblast České republiky, Polska a Slovenska byla podrozdělena do regionů s ohledem na jejich geologický vývoj, tektonické charakteristiky a zemětřesnou aktivitu. Rovněž byly vyděleny regiony velmi nízké seismicity a důlní regiony s indukovanou seismicitou. Nové regiony mají buď geologické či geografické názvy a jsou definovány jako uzavřené polygony, jejichž strany jsou určeny geografickými souřadnicemi. Tvary a názvy oblastí přetínající státní hranice byly odsouhlaseny sousedními státy.