Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

3-D monitoring aktivních tektonických struktur

 

Číslo grantu:

OC 625.10

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), Program OC - COST (1993-2012)

Řešen v letech:

2000 - 2006

Hlavní řešitelé:

Ing. Blahoslav Košťák, CSc., ÚSMH AV ČR (koordinátor), oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
 

Popis grantu:

Hlavním předmětem projektu COST 625 je studium detailních údajů o mikroposunech zemského povrchu na vybraných tektonických poruchách tektonicky aktivních oblastí, které se projevují seismickými či aseismickými pohyby. Provádí se jejich kontrolní sledování, interpretace výsledků a vyhodnocování se zaměřením k využití v různých odvětvích vědy, výzkumu a vývoje společnosti. Detaily: Kontrolní sledování 3-D posunů na vybraných tektonických zlomových strukturách v Česku (Ostaš, Hejda, Stolové hory, Moravskoslezské Beskydy a další). Spolupráce při organizaci in-situ lokálních sítí 3-D posunů na tektonických zlomových strukturách zúčastněných zahraničních partnerů; zejména s využitím instrumentálních zkušeností ÚSMH v Praze, včetně interpretační a technické servisní pomoci při měření pomocí 3-D extensometru TM71. Archivace získaných údajů. Fyzikálně modelová řešení pro vyšetřované struktury v laboratoři fotoplastického modelování.

Spolupráce:

Projektu se účastní: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lucembursko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací