Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Metody výpočtu břehových deformací a způsobů ochrany a sanace břehů

 

Řešen v letech:

2000 - 2006

Hlavní řešitelé:

Spanilá Tamara, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
 

Popis grantu:

Všeobecný problém vybudovaných vodních nádrží je dlouhodobá stabilita budoucích břehů a jejich okolí. Z výčtu geodynamických procesů se na geomorfologickém tvaru břehových svahů podílejí zejména abraze a sesouvání. Vývoj exogenních procesů je ovlivňován mnoha faktory, proto stále neexistuje spolehlivá metoda prognózování břehových deformaci. Společným výzkumem v rámci meziakademických dohod se hledají nové způsoby jejich výpočtů.