Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny

 

Číslo grantu:

KONTAKT No. 2004-17

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

Řešen v letech:

2004 - 2005

Hlavní řešitelé:

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
H. Peterlik, Universität Wien
 

Popis grantu:

Pyrolýzou polymerních prekurzorů (kompozitů s matricí z různých polysiloxanových pryskyřic vyztužených čedičovými vlákny) budou připraveny kompozity s keramickou matricí. Díky příznivým vlastnostem čedičových vláken a keramické matrice lze očekávat dobrou chemickou stálost, tepelnou odolnost a výhodné mechanické vlastnosti připravených kompozitů. Budou zkoumány postupy, vyhodnocujícími vazbu na rozhraní vláken a matrice a meřením jejich rozhodujících elastických vlastností při zvýšených teplotách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

"Program Kontakt"