Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Stabilita allanitu v magmatických a hydrotermálních podmínkách – aplikace mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů

 

Číslo grantu:

D12-CZ15/04-05

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Německem (AV ČR – DAAD)

Řešen v letech:

2004 - 2005

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Spoluřešitelé:

Prof. Francois Holtz, Univerzita Hannover, Německo

Popis grantu:

Cílem projektu bylo poznání chování a mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů v hydrotermálních a magmatických podmínkách. Výzkum stability allanitu byl založen na terénním výzkumu a chemických analýzách magmatických hornin a alllanitu v třebíčském masivu. Hydrotermální experimenty ukázaly, že felsitické durbachity třebíčského plutonu vznikly frakcionací mafičtějších členů a jejich mixingem s plášťovými komponentami v oblasti střední kůry. V průběhu detailního studia granitoidů tohoto plutonu byly detailně studovány granátické granity.