Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí

 

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

Jan Dusza, Ústav materiálového výskumu, Košice
Mgr. Petr Glogar, CSc., ÚSMH, Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
 

Popis grantu:

Náplní projektu je spolupráce ÚMV SAV při studiu mikrostruktury a mechanických vlastností vláknových kompozitů s keramickou matricí, vyvíjených a připravovaných v ÚSMH metodou pyrolýzy polymerních prekurzorů. Studovanými materiály jsou jednosměrně vyztužené kompozity s silikonkarbidovými (Nicalon), oxidovými (Nextel) a čedičovými vlákny a matricí odvozenou z vybraných polysiloxanových pryskyřic. Tyto kompozity mají příznivé mechanické vlastnosti i při značně zvýšených teplotách ve vzduchu (při použití vláken Nicalon a Nextel dokonce přes 1000°C.) V ÚSMH budou připraveny vzorky studovaných materiálů a měřeny jejich mechanické vlastnosti při pokojových i zvýšených teplotách. V ÚMV SAV budou použity mikroskopické kvantitativní metody pro studium mikrostrukturních charakteristik a fraktografická analýza pro studium lomových charakteristik těchto materiálů.