Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy

 

Číslo grantu:

GA205/06/1780

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Josef Horálek, CSc., GFÚ AV ČR

Spoluřešitelé:

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie, Praha

Popis grantu:

Záměrem projektu je společný geofyzikální, hydrologický, plynometrický a geochemický výzkum v seismicky aktivní západní části Českého masívu. Předpokládá se, že výsledky dají odpověď na principiální otázku, jaká je vzájemná souvislost mezi tektonickým napětím, změnami pórového tlaku fluid a reologií svrchní kůry v západní části Českého masívu, jejímž výsledkem je opakovaný výskyt zemětřesných rojů. Seismologické studie budou těžit zvláště z lokálních pozorování, prováděných v oblasti rojů v západních Čechách a Vogtlandu od roku 1989. Analýza uvolňování plynů a jejich izotopového složení představuje nový směr v multidisciplinárním výzkumu oblasti. Očekáváme, že integrovaná geofyzikální měření v hlavní zóně kolem Nového Kostela prokáží dynamiku svrchní kůry, která je úzce spojena se seismickou aktivitou. Pozorování časových změn uvolňování plynů a izotopového složení (prováděná ve spolupráci s německými institucemi) přispějí k určení jejich zdrojů a transportních cest. Projekt bude mít dvě důležité aplikace: (1) přispěje k lepšímu porozumění spouštěcího mechanismu zemětřesení a (2) budou získány nové poznatky o původu a vývoji minerálních a termálních vod v západní části Českého masívu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací