Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geodynamika v příčném řezu Kolského superhlubokého vrtu

 

Číslo grantu:

INTAS-314

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: INTAS

Řešen v letech:

2002 - 2005

Hlavní řešitelé:

Jiřina Trčková, ÚSMH, oddělení seismologie, Praha
 

Popis grantu:

V rámci projektu INTAS-314 budou určovány fyzikální a mechanické vlastnosti na vzorcích hornin z Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchových analogů. Pozornost je soustředěna na zjištění pevnostních a deformačních charakteristik v systému jednoosého a triaxiálního zatěžování při různých PT podmínkách. Na základě porovnání hodnot získaných pro horniny odebrané z různých hloubek Kolského superhlubokého vrtu a jejich analogů z povrchu jsou studovány a statisticky vyhodnocovány změny fyzikálních a mechanických vlastností od povrchu do hloubky 10 000m. Výsledky doplní údaje získané dynamickými metodami a měřením in situ, které jsou prováděny ostatními výzkumnými týmy zúčastněnými na projektu INTAS.

Odkaz na web projektu:

Web projektu