Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geochemie stopových prvků v uhlí a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Srovnávací studie mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou.

 

Číslo grantu:

ME 426

Grantová agentura:

MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)- Program KONTAKT - spolupráce ČR s Čínou v oblasti vědy a průmyslu

Řešen v letech:

2002 - 2004

Hlavní řešitelé:

Prof., RNDr. Jiří Pešek, DrSc., Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Popis grantu:

Statistickým zpracováním přibližně 90 000 analýz byly zjištěny rozdíly v koncentracích a v distribuci síry a stopových prvků v souvislosti s rozdílnou mineralizací v uhlí z jednotlivých slojí a pánví České republiky. Distribuce a vazba stopových prvků, zejména As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sc, Se, U, Zn, byla studována v čínském a českém hnědém uhlí, černém uhlí a v antracitech.

Spolupráce:

Prof. Baoshang Zheng , Institute of Geochemistry, CAS, Guiyang

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací