Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Distribuce prvků a minerálů vzácných zemin v topazových granitech Saxothuringika

 

Číslo grantu:

ME 364 - Program KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), BMWT Německo, Program ME - KONTAKT (1996-2012)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Spoluřešitelé:

Prof. Dieter Wolf, Technická univerzita Freiberg, Německo

Popis grantu:

Cílem projektu byla analýza charakteru a intenzity tetrad-efektu v distribuci prvků vzácných zemin v topazových granitech saxothuringika Českého masívu. Součástí projektu bylo studium jak fosforem-bohatých granitů ze západní části saxothuringika (Krásno, Horní Slavkov, Podlesí), tak fosforem-chudých granitů z východní části saxothuringika (Zinnwald/Cínovec, Altenberg). V obou typech těchto diferenciovaných granitů byly nalezeny a detailně analyzovány různé minerály s vyšším obsahem prvků vzácných zemin (xenotim, monazit, fluorit, U-pyrochlor, bastnesit, synchizit).

Spolupráce:

Dieter Wolf, Technická univerzita Freiberg, Spolková republika Německo,
Projekt spolupráce v rámci programu KONTAKT mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací