Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Migmatitizace metapelitů moldanubika a vznik granitů moldanubického batolitu

 

Číslo grantu:

ME 458

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, BMWT Německo, (MŠMT)- Projekt KONTAKT/CZE- 00 - 015

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Spoluřešitelé:

Prof. Francois Holtz, Univerzita Hannover, Německo

Popis grantu:

Cílem projektu bylo stanovení podmínek migmatitizace a vzniku granitů v moldanubiku Českého masívu. V podmínkách chybějících, přijatelných termodynamických modelů, experimentální stanovení podílu a složení taveniny, která vznikla parciálním tavením metapelitů moldanubika umožnilo zásadní rozšíření znalostí vedoucí k pochopení procesu vzniků granitů moldanubického batolitu. Kombinace petrologického, geochemického a experimentálního studia vymezila dva typy reakcí vedoucích ke vzniku taveniny (tavení muskovitu a biotitu) a rozdílný charakter původního protolitu (felsitické metapelity a droby).

Spolupráce:

Francois Holtz, Univerzita Hannover, Spolková republika Německo
Projekt programu česko-německé bilaterální spolupráce ve vědě a technice

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací