Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ocenění nebezpečí sesuvů a zmírnění jejich důsledků pro objekty kulturního dědictví Subprojekt 024: Kontrolní sledování skalních svahů pro šetrné zvládání ohrožení skalními říceními

 

Číslo grantu:

IGCP 425

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: UNESCO

Řešen v letech:

1998 - 2002

Hlavní řešitelé:

Jiří Zvelebil, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
H. D. Park, Soul National University, Soul, Korea
 

Popis grantu:

Systematické monitorování nestabilních a potenciálně nestabilních skalních svahů a objektů je používáno pro ocenění stupně jejich okamžité nestability a další sledování jeho změn v čase, a to za účelem včasného varování před dosažením stádia bezprostředního nebezpečí vzniku řícení. Tímto způsobem lze redukovat množství případů technických sanací pouze na objekty prokázaně bezprostředně hrozící řícením. Kontrolním sledování se dále získávají i informace potřebné pro individuální optimalizaci takovýchto zásahů, jakož i kontrolu jejich účinnosti. Dlouhodobé nahrazení technických stabilizačních opatření na většině nestabilních skalních objektů jejich pouhým kontrolním sledováním je k prostředí šetrným a ekonomicky výhodným nástrojem zvládání ohrožení skalními říceními ve vybraných oblastech ochrany přírodních a kulturních objektů v České a Korejské republice.

Spolupráce:

H. D. Park, Soul National University, Korea