Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Klasifikace a petrologie dvojslídných granitů moldanubického batolitu

 

Číslo grantu:

ME 459 - ME - KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), AKTION Rakousko

Řešen v letech:

2001 - 2001

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Spoluřešitelé:

Prof. Fritz Finger, Univerzita Salzburg, Rakousko

Popis grantu:

Předmětem řešení projektu bylo studium dvojslídných granitů typu Eisgarn, které se vyskytují v severní části moldanubického batolitu. Tyto granity vystupují v Muehlviertelu a Waldviertelu v Rakousku a na území České republiky. Cílem projektu byla kritická analýza stávajících klasifikací dvojslídných granitů a nové vymezení hlavních subtypů (Číměř/Mrákotín, Deštná, Lipnice). Významnou součástí projektu byla souhrnná analýza mineralogických, geochemických a geochronologických dat vybraných reprezentativních vzorků jednotlivých horninových subtypů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací