Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mikrostruktura a lomové vlastnosti vláknových kompozitů

 

Řešen v letech:

1999 - 2001

Hlavní řešitelé:

Emöke Rudnayová, Institute of Materials Research, Košice, Slovak Republic
Petr Glogar, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
 

Popis grantu:

Náplní projektu je studium mikrostruktury a lomového chování vláknových kompozitů s keramickou matricí připravenou pyrolýzou siloxanové pryskyřice a vyztužených keramickými vlákny. Cílem projektu je dosáhnout hlubšího pochopení souvislosti mikroskopické stavby materiálu s jeho lomovým chováním v závislosti na typu použité matrice, vlákna, a způsobu tepelného zpracování.