Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Použití a spolehlivost různých modelů seismického ohrožení – využití a aktualizace databáze silných pohybů půdy

 

Číslo grantu:

KONTAKT

Grantová agentura:

Ministerstvo školství a sportu (MŠMT), Projekt programu česko-řecké bilaterální spolupráce ve vědě a technice KONTAKT

Řešen v letech:

1999 - 2001

Hlavní řešitelé:

Z. Schenková, ÚSMH AVČR, oddělení geodynamiky, Praha
I. Kalogeras, Institute of Geodynamics, National Observatory of Athens

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk,
Dr.Sc., Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. Richard Pichl, PhD.

Popis grantu:

Odhad seismického ohrožení vybraných oblastí různými metodami. Vyšetřování věrohodnosti, omezení a neurčitostí těchto metod. Vyloučení vlivu lokálních geologických podmínek. Doplnění databáze silných pohybů půdy do roku 1999. Podrobné mapování špičkového zrychlení částic prostředí užitím různých útlumových vztahů a nově nalezených závislostí odvozených jako funkce parametrů tektonických zlomů. Porovnání zón výskytu vyšších zrychlení částic vzhledem k průběhu útlumu pomocí 3-D inverze makroseismického pole.

Další informace:

KONTAKT- Finanční dotace: MŠMT ČR