Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika

 

Řešen v letech:

1996 - 2000

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha
Dr. Valeriy G. Gitis, Dr.Sc., Ústav problematiky přenosu informací, Ruská akademie věd, Moskva

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Cílem dvoustranné spolupráce bylo využití technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika. Výzkumy byly zaměřeny na tyto problémy: (1) vytvoření vědecké geo-database pro regionální a lokální oblasti, kde by byly testovány a ověřovány algoritmy technologie informační inteligence, (2) využití pravděpodobnostních a deterministických metod pro časovo-prostorové modelování zemětřesné aktivity, (3) vypracování báze znalostí pro výpočty zemětřesného ohrožení, ocenění seismického rizika a strategií zemětřesných scenárií, (4) zavedení Informačního Systému GEO jako prostředku pro zpracování mnohorozměrných dat využívajicího logických algoritmů současných prognostických metod, včetně vědomostních a rozhodovacích modulů, a (5) vývoj problemově orientovaného integrálního systému pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika.

Spolupráce:

Ústav problematiky přenosu informací Ruské akademie věd, Moskva