Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES)

 

Číslo grantu:

N°ERBIC15-CT96-0203 (DG XII-WRCA) 1)

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Projekt programu EU INCO-COPERNICUS 1)

Řešen v letech:

1997 - 2001

Hlavní řešitelé:

Prof. Mauro Dolce, Faculty of Engineering, University of Basilicata, Potenza, Italy – hlavní řešitel projektu
RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha – řešitel a koordinator projektu za Evropskou seismologickou komisi a pro ČR
Prof. Atila Ansal, Technical University of Istanbul, Istanbul – řešitel a koordinator projektu za Evropskou asociaci zemětřesného inženýrství
Prof. P.Y. Bard, Laboratory of Geophysics and Tectonophysics, Observatory of Grenoble, Grenoble – řešitel
Prof. Paul Burton, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich – řešitel
Prof. A. Kappos, Engineering Seismology and Earthquake Engineering Section, Imperial College, London – řešitel
Dr. Peter Labák, Geophysical Institute, Slovak AS, Bratislava – řešitel
Prof. Kostas Macropoulos, Department of Geophysics, National and Kapodistrian University of Athens, Athens – řešitel
Dr. Betim Muco, Institute of Seismology, AS Albania, Tirana – řešitel
Dr. H. Sandi, Building Research Institute, Bucharest – řešitel
Dr. A. Stoycheva, Central Laboratory for Seismic Mechanics and Earthquake Engineering, Bulgarian AS, Sofia – řešitel
Dr. G. Szeidowitz, Seismological Observatory, Budapest – řešitel

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc., Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Mezinárodní projekt je řešen pracovními skupinami Evropské asociace zemětřesných inženýrů a Evropské seismologické komise. Cílem je prostřednictvím vytvoření sítě vědeckých týmů různých profesí (seismologů, geologů, stavebních a geotechnických inženýrů, územních plánovačů, architektů, sociologů atd.) stanovit v Evropě trend směřující k vývoji jednotného přístupu hodnocení (oceňování) seismické zranitelnosti stavebních konstrukcí, míry ekonomického rizika v závislosti na scénáři vzniku zemětřesných škod. Projekt řeší 11 ústavů 10 zemí: Itálie, Řecka, Anglie, Francie, Bulharska, Rumunska, Albánie, České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Vklad Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR spočívá především v zavedení nových metodických postupů a technologií výpočtu zemětřesného ohrožení, které při výpočtu zohledňují vliv regionální geologické stavby a tektoniky oblasti, azimutální variabilitu útlumu seismických vln a vliv laterální i vertikální proměnnosti přípovrchových málo zpevněných pokryvů. Bude řešen i vliv míry zvodnění těchto pokryvů na zvýšení ničivých účinků silných zemětřesných vln. Ústav bude aplikovat získané výsledky při vytváření národního aplikačního dokumentu evropské normy EUROCODE 8, týkající se navrhování stavebních konstrukcí v jednotlivých seismických oblastech. Využije unikátní databanky makroseismických pozorování z území České republiky za období cca 500 let ke stanovení křivek zranitelnosti stavebních konstrukcí. Výstupy řešení budou vytvářet kompatibilní řadu dat navazující přímo na metodiku určování seismického rizika, vyjádřeného v ekonomických kategoriích, ve vztahu k možnému scénáři vzniku zemětřesných škod.

Spolupráce:

Země účastnící se projektu: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko, Velká Británie