Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Program ocenění globálního seismického ohrožení (GSHAP)

 

Řešen v letech:

1992 - 1999

Hlavní řešitelé:

Prof. Domenico Giardini, Institute of Geophysics, ETH Zurich, Switzerland
Dr. Gottfried Grünthal, GeoForschungsZentrum, Potsdam, Germany
Prof. Kaye M. Shedlock, U.S. Geological Survey, Golden, CO., USA
Prof. Peizhen Zhang, Institute of Geology, China Seismological Bureau, Beijing, China

Spoluřešitelé:

Koordinátoři pro Českou republiku, Polsko a Slovensko:
RNDr. Vladimír Schenk, DrSc, RNDr. Zdeňka Schenková, CSc, ÚSMH, odd. geofaktorů (nyní oddělení geodynamiky), Praha
IRSM ASCR Co-workers:
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Projekt GSHAP byl vypsán pro období let 1992-1999 a podporován mezinárodními projekty a organizacemi, národními výzkumnými agenturami a výzkumnými institucemi. Více než 500 vědeckých pracovníků celého světa se věnovalo tomuto projektu, jehož cílem bylo minimalizovat seismické riziko opakujících se zemětřesení. I když byl projekt zaměřen regionálně, ocenění zemětřesného ohrožení bylo prováděno jednotnou metodikou výpočtu. Nejprve byly vyšetřovány vybrané regiony na nichž byly testovány dostupné metody výpočtu, které byly později aplikovány na celý svět. V závěrečné etapě bylt mapy ohrožení jednotlivých oblastí sjednoceny a vzájemně na sebe navázány. Zemětřesné ohrožení bylo vyjádřeno v hodnotách pikového zrychlení částic prostředí (PGA) s 10% možností jeho překročení v intervalu 50 let, což odpovídá periodě opakování 475 let.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Další informace:

Finanční dotace: International Lithosphere Program (ILP), International Council of Scientific Unions (ICSU), United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction (UN/IDNDR), international scientific agencies (IUUG, IUGS, IASPEI) and UNESCO