Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)

 

Číslo grantu:

LM2010008 - Program Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2015)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2010 - 2015

Hlavní řešitelé:

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Pavel Hejda

Spoluřešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
Ing. Jan Balek, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
RNDr. Jan Švancara, CSc., Masarykova univerzita,Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. RNDr. Tomáš Fischer Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Popis grantu:

Cílem CzechGeo/EPOS je vybudovat a provozovat národní uzel pan-evropského projektu EPOS. Kostru stávajícího observačního systému v České republice tvoři permanentní seismické, slapové, geodynamické, geomagnetické a geotermické observatoře. Systém doplňují lokální sítě a krátkodobá terénní měření. Na provozu systému se podílí sedm geovědních pracovišť. Projekt EPOS si klade za cíl vytvořit jednotnou trvale provozovatelnou distribuovanou infrastrukturu, která umožní integrovat geofyzikálních dat ze sítí vEvropě a Středomoří, zlepšit jejich dostupnost a zajistit jejich dlouhodobou stabilitu a archivaci. EPOS bude rovněž vyvíjet inovační strategii založenou na propojování a třídění distribuovaných infrastrukturních dat z observatoří a laboratorních experimentů se superpočítačovými nástroji s vysokým rozlišením, která budou schopna překonat propast mezi analýzami dat a geofyzikálním modelováním. Toho bude dosaženo přímým propojením moderních simulačních technologií s observatorními databázemi. EPOS si takklade za cíl vytvořit špičkovou evropskou výzkumnou infrastrukturu, která poskytne zásadně nové podmínky a perspektivy pro výzkum pevné Země v Evropě. CzechGeo bude přispívat k řešení těchto úkolů a těžit z dosažených výsledků.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací