Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Rotační složky seismických vln pro lokální mělká zemětřesení a umělé zdroje

 

Číslo grantu:

P210/10/0925

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2010 - 2013

Hlavní řešitelé:

RNDr. Johana Brokešová, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha

Spoluřešitelé:

Mgr. Petr Kolínský Ph.D., ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismologie

Popis grantu:

Rotační složky generované 1) lokálními mělkými zemětřeseními a 2) generátorem rotačních seismických vln jsou studovány jak teoreticky, tak na základě analýzy reálných měřených dat. Pro teoretické modelování se používá paprsková metoda (programový systém BEAM87) a metoda ADER-DG. Měření se provádějí ve vybraných lokalitách zvláštního významu. Pasivní měření jsou plánována v oblastech charakterizovaných přírodní nebo indukovanou seismickou aktivitou (Nový Kostel v západních Čechách, Ostaš ve východních Čechách, Provadia ve východním Bulharsku). Ve všech těchto lokalitách bude použit rotační senzor vyvinutý členy navrhovatelského týmu. K nezávislému určení rotačních složek budou současně použity skupinové stanice s malým rozestupem, instalované trvale v daných lokalitách. V dalších dvou vybraných oblastech (hlubocký zlom a hronovsko-poříčský zlom) bude spolu s novým senzorem použit aktivní umělý zdroj. Tento umělý zdroj představuje nově vyvinutý generátor rotačních seismických pohybů, který byl patentován v loňském roce.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací