Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik.

 

Číslo grantu:

QI102A207 - Program - Výzkum v agrárním sektoru (VAK) (2009-2014)

Grantová agentura:

Ministerstvo zemědělství ČR(MZe)- Národní agentura pro zemědělský výzkum

Řešen v letech:

2010 - 2014

Hlavní řešitelé:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,
Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Perná, PhD.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
Člen řešitelského týmu:
Ing. Olga Bičáková Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na komplexní řešení přínosů a rizik spojených s využitím popelů ze spalování biomasy k přípravě snadno aplikovatelných a šetrných hnojiv a na stanovení faktorů ovlivňujících kvalitu těchto popelů.

Spolupráce:

REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o. Řešitel Ing. Jiří Mráček, Ph.D.
CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s. Ing. Vladimír Stupavský
JUDr.Ing. Zdeněk Ertl, Česká rozvojová agentura, o.p.s.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací