Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu

 

Číslo grantu:

ME10083 - Program KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a sportu (MŠMT ČR)

Řešen v letech:

2010 - 2012

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc.,
ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Cílem projektu je vymezení podmínek vzniku dvojslídných granitů moldanubického batolitu s využitím mineralogických a geochemických dat a údajů o složení vybraných akcesorických minerálů (monazit, xenotim, zirkon a apatit). Tato analytická data budou použita pro stanovení potenciálního zdroje granitové taveniny a vymezení PTX podmínek vzniku granitové taveniny, včetně vývoje magmatu v průběhu frakční krystalizace. Data budou korelována pro všechny variety dvojslídných granitů vyskytujících se na celém území moldanubického batolitu (Česká republika, Rakousko, Bavorsko). Díky tomuto velkému souboru analytických dat bude možno stanovit obecné podmínky vzniku velkých granitových komplexů, vznikajících na závěr orogenetického cyklu. Poznání chování radioaktivních akcesorických minerálů během geologické historie, následující po jejich krystalizaci z granitové taveniny a charakteristika postmagmatických procesů (mobilita uranu, thoria a prvků vzácných zemin ve fluidních fázích), bude užitečné pro prognózu chování vyhořelých palivových článků v geologických formacích.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací