Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bioodpadů.

 

Číslo grantu:

FI-IM5/146

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Řešen v letech:

2008 - 2010

Hlavní řešitelé:

Ing. Mgr. Zdeněk Ertl,
Česká rozvojová agentura, o.p.s.

Spoluřešitelé:

Ing. Tomáš Hanzlíček,
ÚSMH AV ČR, v. v.i
Člen týmu:
Ing. Ivana Perná, PhD.,
ÚSMH AV ČR, v. v.i,

Popis grantu:

Projekt řeší analýzu vybraných popelů a metody využití a likvidace popelů ze spalovacích procesů používaných při spalování štěpků a částic dřeva a biologických odpadních směsí.

Spolupráce:

Ing. Petr Čermák
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Ing. Miroslav Kaloč, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací