Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

 

Číslo grantu:

106/06/1576

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitelé:

Lucie Bačáková, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Miroslav Sochor, ČVUT Praha

Popis grantu:

Projekt se zabývá návrhem a vývojem kompozitních materiálů s optimální velikostí otevřených pórů a vhodnými mechanickými vlastnostmi jako náhradami kostní tkáně. Kompozit bude sestávat z polyamidové tkaniny uložené v siloxanové matrici, ve které budou pravidelně rozptýleny mikro- nebo nanokrystalky hydroxyapatitu. Na připravených kompozitech a implantech budou prováděny zkoušky in vitro, in vivo a histologické testy. Aplikace kompozitu bude prováděna na vybraných kostních náhradách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací