Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání.

 

Číslo grantu:

FT-TA3/131

Grantová agentura:

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO)

Řešen v letech:

2006 - 2009

Hlavní řešitelé:

Ing. František Denk, Walter MEDICA a.s.

Spoluřešitelé:

Ing. Karel Balík, ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
MUDr. Ladislav Tóth, ČVUT Praha, FS
1. LF UK Praha
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FTVS, UK Praha

Popis grantu:

Navržený projekt řeší komplexním způsobem problematiku páteřních onemocnění a to především v případech, kdy léčba vyžaduje užití spinálních bioimplantátů. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, která vyžaduje interdisciplinární přístup a zapojení a kooperaci řady pracovišť různého charakteru. Podstatou projektu je stanovit objektivní hodnocení a úspěšnost dosud užívaných implantátů a na základě výsledků základního výzkumu v oblasti biomechaniky páteřního systému (vnitřně vazivového a nervového aparátu) a v oblasti tkáňového inženýrství pak stanovit základní požadavky pro spinální implantáty zcela nového typu. Interdisciplinární výzkum je jak základního tak i aplikovaného charakteru, který je doplněn i výzkumem průmyslovým. Výsledky předloženého projektu přispějí nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobních podniků a zvýšení exportu v této oblasti, ale také ke zlepšení kvality života naší populace.

Spolupráce:

LASAK s.r.o.
doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací