Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce.

 

Číslo grantu:

FI-IM3/127 Program - IMPULSE (2004-2010)

Grantová agentura:

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR)

Řešen v letech:

2006 - 2009

Hlavní řešitelé:

Ing. Josef Křena, LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o

Spoluřešitelé:

Ing. Karel Balík, ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Popis grantu:

Cíl projektu je výzkum a vývoj technologie výroby primárních leteckých kostrukcí z kompozitu s termoplastovou matricí. Řešená problematika zahrnuje procesy vlastní výroby kompozitů, jejich obrábění a spojování. Komplexní cíl projektu obsahuje také kvaliikaci výrobních a zkušebních procesů včetně tvorby potřebných kontrolních postupů a metodik.

Spolupráce:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Dr. Ing. Roman Růžek

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací