Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů.

 

Číslo grantu:

FI-IM/128

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Řešen v letech:

2004 - 2006

Hlavní řešitelé:

Ing. Antonín Vokál, CSc.
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Spoluřešitelé:

Ing. Tomáš Hanzlíček
ÚSMH AV ČR, v.v.i
Člen řešitelského týmu:
Ing. Ivana Perná, PhD., ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

V projektu jsou vyvíjeny nové materiály na bázi cementů, geopolymerů a syntetických polymerů a postupy pro imobilizaci radioaktivních a nebezpečných odpadů z jaderných elektráren. Vybrané materiály a technologie budou vyzkoušeny na reálných odpadech a na základě získaných výsledků budou vypracovány podmínky pro solidifikaci a fixaci těchto odpadů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací