Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich vzniku

 

Číslo grantu:

JPD 2 Program JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

Grantová agentura:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, hlavní město Praha, Evropská unie

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

Ing. Tomáš Hanzlíček, oddělení chemie geopolymerů,
ÚSMH AVČR v.v.i.
Člen řešitelského týmu:
Ing. Ivana Perná, PhD., ÚSMH AV ČR, v. v. i,

Spoluřešitelé:

Ing. Mgr. Zdeněk Ertl a MVDr. Jan Černý, Česká rozvojová agentura, o.p.s., Praha
Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., ČVUT, Fakulta architektury, Praha
Prof. Ing. Jiří Bažan, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Doc. RNDr. František Škvára, DrSc., VŠCHT, Fakulta chemické technologie, Praha

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj geopolymerních hmot a materiálů a jejich zavádění do praxe. Významnou součástí projektu je i propagace geopolymerních technologií.