Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu

 

Číslo grantu:

LN00A005 - Program Výzkumná centra (2000-2004)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2000 - 2004

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. Jan Kostelecký, Dr.Sc., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc., ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Ing. Jan Vondrák, Dr.Sc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
Doc. Ing. Antonín Zeman, Dr.Sc., Fakulta stavební ČVUT, Praha
Prof. RNDr. Jan Kalvoda, Dr.Sc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Spolupracovníci:
RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. Zuzana Jechumtálová, Ph.D.,
Mgr. Pavel Hájek,
Ing. Milada Grácová,
Ing. Jan Teichmann

Popis grantu:

Cílem projektu bylo podporovat v ČR experimentální základnu globálních a regionálních geodynamických výzkumů a nalézt propojení různých směrů výzkumu dynamiky Země. Řešeny byly tyto výzkumné úkoly:
a) vývoj matematických metod v geodézii
b) využití diferenciálního satelitního měření výšek pro studie gravitačního pole Země
c) určení parametrů orientace Země a vytvoření globálního souřadnicového systému pomocí kombinace technik vesmírné geodézie
d) vývoj experimentální/instrumentální základny, archivace dat a jejich interpretace
e) výzkum gravitačních změn nezpůsobených přílivem a odlivem
f) studie dynamické a evoluční geomorfologie
g) vybudování regionální geodynamické sítě ZÁPADNÍ SUDETY a realizování ročních epochových GPS měření
h) vybudování pěti permanentních GPS observatoří za účelem geodynamického výzkumu
Výzkumný tým ÚSMH AV ČR byl zodpovědný zejména za úkoly (d), (g) a (h). V letech 2001-2004 realizoval čtyři epochová 48-hodinová GPS měření na geodynamické síti ZÁPADNÍ SUDETY. Zpracovával a interpretoval naměřená GPS data. Vybudoval a provozoval pět permanentních GPS observatoří SNEC, BISK, MARJ, POUS a VACO, které pracují v samostatném automatickém režimu sběru dat a jejich přenosu na server ústavu. Observatoře registrují signály amerického i ruského satelitního systému GPS a GLONASS.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací