Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ocenění seismického potenciálu v evropských oblastech velkých zemětřesení (ASPELEA)

 

Číslo grantu:

N°ERBIC15-CT97-0200 (DG XII-WRCA) 1)
OK 334 2)

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Projekt Programu EU INCO-COPERNICUS 1) Projekt MŠMT ČR k dotaci 4. rámcového programu 2)

Řešen v letech:

1997 - 2000

Hlavní řešitelé:

Dr. Gerassimos A. Papadopoulos, Geodynamic Institute, National Observatory of Athens, Greece; hlavní řešitel projektu
RNDr. Vladimír Schenk, DrSc, ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha – řešitel a koordinator pro ČR a země východní Evropy
Dr. Renata Rotondi, Institute of Applied Mathematics and Informatics, CNR, Milano, řešitel,
Prof. R. K. Schneider, Institute of Earth Sciences, Utrecht University, Utrecht, řešitel,

Spoluřešitelé:

Dr. Valeriy Gitis, Institute for Information Transmission Problems, Russian AS, Moscow - spoluřešitel
Dr. V. Grecu, National Institute for Earth Physics, Bucharest - spoluřešitel
Dr. Betim Muco, Institute of Seismology, AS Albania, Tirana - spoluřešitel
Prof. Boyko Ranguelov, Geophysical Institute, Bulgarian AS, Sofia - spoluřešitel
RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Projekt ASPELEA spočíval ve snaze ocenit zemětřesný potenciál vybraných vysoce seismicky aktivních evropských zemětřesných zón současnými progresivními metodami zpracování dat ve spolupráci universitních a výzkumných institucí osmi evropských zemí. Jednalo se o následující zemětřesné zóny: Thiva-Oropos a západní část korintského zálivu (střední Řecko), Východní Alpy, severní část Středních Apenin, Jižní Apeniny, Vrancea (Rumunsko), Kresna (Bulharsko) a Vlora-Debar (Albanie). Pro tyto zóny byly testovány různé přístupy ocenění seismického potenciálu.

Další informace:

Finanční dotace: the EC Commission, Brussels, INCO-COPERNICUS program – kontrakt N°ERBIC15-CT97-0200 (DG XII-WRCA) 1) a projekt MŠMT ČR č. OK 334 2)