Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum a vývoj tvorby systematizace bezpečných,spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů

 

Číslo grantu:

FR-TI1/546 Program - TIP (2009-2017)

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR)

Řešen v letech:

2009 - 2012

Hlavní řešitelé:

Dušan Dufka
STRIX Chomutov, a.s.

Spoluřešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

V současné době probíhá a do dalších let se plánují sanační opatření na skalních objektech. Přesto však neexistuje pro danou problematiku konkrétní plán (systém ). Neexistuje objektivní přehled metod a jejich další vývoj. Vývojem a uvedením do provozu systematizačního produktu ( softwaru ) je umožněno zájemcům, aby mohli své ( investiční záměr, inž.projekty, realizační práce ) provádět dle postupů a zkušeností již ze zakázek realizovaných. Systematizační produkt bude doplňován o nové technologie, postupy a materiály ve zpracování cen bude také zahrnuto ekolog. bezpečnostní hledisko, které mnohé dodavatelské a projekční firmy podceňují.

Spolupráce:

SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o., Ing. Stanislav Štábl
ARCADIS Geotechnika a.s., Ing. Jaroslav Holejšovský

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací