Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie

 

Číslo grantu:

FR-TI3/325

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Řešen v letech:

2011 - 2014

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Franěk, PhD., Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., ÚSMH AV ČR v.v.i.
Mgr. Michal Vaněček, ISATech, s.r.o.
Ing. Jiří Záruba, ARCADIS Geotechnika, a.s.
Ing. Dr. Miroslav Černík, CSc., Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Popis grantu:

Tento čtyřletý projekt je zaměřen na výzkum šíření tepelné energie v horninovém prostředí granitoidů, jak z hlediska efektivity tak také bezpečnosti. V rámci in-situ experimentu bude prováděna tepelná zátěž horniny v prostorách podzemní laboratoře Josef (střední Čechy) cca 120m pod povrchem. Dále projekt zahrnuje laboratorní experimenty a terénní výzkum okolních geologických jednotek. Hlavním cílem laboratorních a terénních experimentů a souvisejícího výzkumu je potvrdit nebo vyloučit možné změny fyzikálních a chemických parametrů granitických hornin způsobené tepelným zatížením do 100°C. Pozornost se zároveň zaměří na změny v cirkulaci podzemní vody a porušení skalního masívu vyvolané zahříváním. Tyto představují klíčové parametry potřebné pro bezpečné projektování podzemních děl zaměřených na skladování tepelné energie, nebo ukládání odpadů které produkují teplo.

Spolupráce:

Česká geologická služba
ARCADIS Geotechnika, a.s.
Technická univerzita v Liberci

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu