Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nová skla a jejich technologie

 

Číslo grantu:

Programme of applied research and experimental development ALFA (2011-2016) TA01010844

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky

Řešen v letech:

2011 - 2014

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Petr Janáček, CSc.,
Glass Service, a.s.

Popis grantu:

Budou stanoveny obecně výhodné podmínky pro procesy ve skelné tavenině vedoucí k získání kvalitního skla, zahrnující především teplotní průběhy, charakter proudění v kontinuálním tavicím prostoru, geometrické uspořádání prostoru a účinek ohřevu, spojené s návrhem progresivního tavicího prostoru, bude připraven obecný postup systematického vyhodnocování kvality kontinuálně vyráběných skel z hlediska výskytu defektů typu bublin a budou vyvíjeny a současně připravovány nové typy skel a jejich nejvýhodnější technologie podle aktuálních potřeb.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací