Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES)

 

Číslo grantu:

OK 345 2)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství a sportu ČR (MŠMT)

Řešen v letech:

1998 - 2001

Hlavní řešitelé:

Prof. Mauro Dolce, Faculty of Engineering, University of Basilicata, Potenza, Italy
RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha - řešitel a koordinator projektu za Evropskou seismologickou komisi a pro ČR

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Mezinárodní projekt je řešen pracovními skupinami Evropské asociace zemětřesných inženýrů a Evropské seismologické komise. Cílem je prostřednictvím vytvoření sítě vědeckých týmů různých profesí (seismologů, geologů, stavebních a geotechnických inženýrů, územních plánovačů, architektů, sociologů atd.) stanovit v Evropě trend směřující k vývoji jednotného přístupu hodnocení (oceňování) seismické zranitelnosti stavebních konstrukcí, míry ekonomického rizika v závislosti na scénáři vzniku zemětřesných škod. Projekt řeší 11 ústavů 10 zemí: Itálie, Řecka, Anglie, Francie, Bulharska, Rumunska, Albánie, České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Vklad Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR spočívá především v zavedení nových metodických postupů a technologií výpočtu zemětřesného ohrožení, které při výpočtu zohledňují vliv regionální geologické stavby a tektoniky oblasti, azimutální variabilitu útlumu seismických vln a vliv laterální i vertikální proměnnosti přípovrchových málo zpevněných pokryvů. Bude řešen i vliv míry zvodnění těchto pokryvů na zvýšení ničivých účinků silných zemětřesných vln. Ústav bude aplikovat získané výsledky při vytváření národního aplikačního dokumentu evropské normy EUROCODE 8, týkající se navrhování stavebních konstrukcí v jednotlivých seismických oblastech. Využije unikátní databanky makroseismických pozorování z území České republiky za období cca 500 let ke stanovení křivek zranitelnosti stavebních konstrukcí. Výstupy řešení budou vytvářet kompatibilní řadu dat navazující přímo na metodiku určování seismického rizika, vyjádřeného v ekonomických kategoriích, ve vztahu k možnému scénáři vzniku zemětřesných škod.

Spolupráce:

Země účastnící se projektu: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko, Velká Británie